Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi secpol

 1. PVS
  PVS
  Nếu bạn để ý, các bài viết sẽ có các tag chung, sau đó vào widget và sử dụng các tag chung đó để lọc là được.
  26/02/2018
  THB thích bài này.
 2. THB
  THB
  tìm bài hướng dẫn dùng widget đọc qua nhé bạn.
  28/02/2018
 3. secpol
  secpol
  Nếu mình muốn lọc theo usser id và thread thì làm như nào vậy admin @PVS ?
  28/02/2018
 4. PVS
  PVS
  hình như widget chưa hỗ trợ như vậy
  28/02/2018
  secpol thích bài này.