Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi secpol

 1. tuna
  tuna
  vào hỏi chủ topic đi bác
  18/03/2017
 2. secpol
  secpol
  :D Hỏi chủ không thấy chủ trả lời
  18/03/2017
 3. tuna
  tuna
  bác search phrase "copyright" trong template footer rồi xóa bớt 1 cái, nếu có 2 cái
  18/03/2017
 4. tuna
  tuna
  thử xem đc ko
  18/03/2017
 5. secpol
  secpol
  mình thay hẳn footer khác vẫn bị
  18/03/2017