Comments on Profile Post by secpol

 1. MacKen
  MacKen
  cho minh link dd của cậu ... add nick sky litalino nhe
  Feb 22, 2017
 2. secpol
  secpol
  Feb 22, 2017
 3. MacKen
  MacKen
  Neu cần minh install thi liên hệ mình nhé
  Feb 22, 2017
  secpol likes this.
 4. secpol
  secpol
  Feb 23, 2017
 5. secpol
  secpol
  Bạn ơi có cách nào dùng cái này mà chỉ cho nó hiện Featured Thread Slider ở 1 ví trí nhất định được không? Mình thấy khí đưa 1 thread lên slider thì nó lại hiện ở cả forum list và forum view.
  Feb 25, 2017