Hướng dẫn Snow Effect - Hiệu ứng tuyết rơi

Discussion in 'Tips and Guides' started by PVS, Jan 16, 2017.

 1. PVS

  PVS Cộng Sự Đặc Biệt Staff Member

  Joined:
  Feb 28, 2015
  Messages:
  11,811
  Likes Received:
  7,063
  Trophy Points:
  113
  Gender:
  Male
  Location:
  Huế
  Home Page:
  Snow Effect - Hiệu ứng tuyết rơi

  Hướng dẫn này làm cho diễn đàn của bạn với hiệu ứng bông tuyết rơi

  Bước 1: Tạo 1 tập tin .js với tên tùy chỉnh
  Mở Notepad++ và dán đoạn code bên dưới vào tập tin .js vừa tạo ở trên rồi lưu lại. (Ví dụ: Snow.js)

  Code:
  // CREDITS:
  
  // Snowmaker Copyright (c) 2003
  // Permission given to use the script provided that this notice remains as is.
  
  // Set the number of snowflakes (more than 30 - 40 not recommended)
  var snowmax=3;
  
  // Set the colors for the snow. Add as many colors as you like
  var snowcolor=new Array("#FFFFFF");
  
  // Set the fonts, that create the snowflakes. Add as many fonts as you like
  var snowtype=new Array("vrinda","verdana", "trebuchet ms", "times new roman", "lucinda sans","impact");
  
  // Set the letter that creates your snowflake (recommended:*)
  var snowletter="*";
  
  // Set the speed of sinking (recommended values range from 0.3 to 2)
  var sinkspeed=0.3
  // Set the maximal-size of your snowflaxes
  var snowmaxsize=48;
  
  // Set the minimal-size of your snowflaxes
  var snowminsize=24;
  
  // Set the snowing-zone
  // Set 1 for all-over-snowing, set 2 for left-side-snowing
  // Set 3 for center-snowing, set 4 for right-side-snowing
  var snowingzone=1;
  
  // duration is time in milliseconds of effect.
  var start, duration=10000000;
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  // CONFIGURATION ENDS HERE
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  
  // Do not edit below this line
  var snow=new Array();
  var marginbottom;
  var marginright;
  var timer;
  var i_snow=0;
  var x_mv=new Array();
  var crds=new Array();
  var lftrght=new Array();
  var browserinfos=navigator.userAgent;
  var ie5=document.all&&document.getElementById&&!browserinfos.match(/Opera/);
  var ns6=document.getElementById&&!document.all;
  var opera=browserinfos.match(/Opera/);
  var browserok=ie5||ns6||opera;
  
  function randommaker(range) {
  rand=Math.floor(range*Math.random());
    return rand;
  }
  
  function initsnow() {
  var d = new Date();
  start=d.getTime();
  if (ie5 || opera) {
   marginbottom = document.body.clientHeight;
   marginright = document.body.clientWidth;
  }
  else if (ns6) {
   marginbottom = window.innerHeight;
   marginright = window.innerWidth;
  }
  var snowsizerange=snowmaxsize-snowminsize
  for (var i=0;i<=snowmax;i++) {
   crds[i] = 0;
    lftrght[i] = Math.random()*15;
    x_mv[i] = 0.03 + Math.random()/10;
   snow[i]=document.getElementById("s"+i);
   snow[i].style.fontFamily=snowtype[randommaker(snowtype.length)];
   snow[i].size=randommaker(snowsizerange)+snowminsize;
   snow[i].style.fontSize=snow[i].size;
   snow[i].style.color=snowcolor[randommaker(snowcolor.length)];
   snow[i].sink=sinkspeed*snow[i].size/5;
   if (snowingzone==1) {snow[i].posx=randommaker(marginright-snow[i].size)}
   if (snowingzone==2) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)}
   if (snowingzone==3) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/4}
   if (snowingzone==4) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/2}
   snow[i].posy=randommaker(6*marginbottom-marginbottom-6*snow[i].size);
   snow[i].style.left=snow[i].posx+'px';
   snow[i].style.top=snow[i].posy+'px';
  }
  movesnow();
  }
  
  function movesnow() {
  for (var i=0;i<=snowmax;i++) {
   crds[i] += x_mv[i];
   snow[i].posy+=snow[i].sink;
   snow[i].style.left=(snow[i].posx+lftrght[i]*Math.sin(crds[i]))+'px';
   snow[i].style.top=snow[i].posy+'px';
  
   if (snow[i].posy>=marginbottom-6*snow[i].size || parseInt(snow[i].style.left)>(marginright-3*lftrght[i])){
   if (snowingzone==1) {snow[i].posx=randommaker(marginright-snow[i].size)}
   if (snowingzone==2) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)}
   if (snowingzone==3) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/4}
   if (snowingzone==4) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/2}
   snow[i].posy=0;
   }
  }
  var d = new Date();
    if((d.getTime()-start) < duration) {
    var timer=setTimeout("movesnow()",50);
      }
  else {
    clearTimeout(timer);
      clearSnow();
      }
  }
  
  function clearSnow() {
  var spans=document.body.getElementsByTagName('span');
  var snowElms=[];
  for(var i=0; i"+snowletter+"<\/span>");
  }
  if (browserok) {
  window.onload=initsnow;
  }
  Bước 2: Upload tập tin js lên public_html/js/bet365 có những phương thức nạp tiền nào_link vào bet365_điểm số trực tiếp bet365 hoặc trong bất kỳ thư mục nào
  Bước 3: Đến template page_container_js_body và thêm hàm dưới đây
  Code:
  Thay đổi đường dẫn thư mục trong hàm trên nếu bạn upload tập tin js lên một nơi khác.

  Chúc các bạn thành công.


  Nguồn: bet365 có những phương thức nạp tiền nào_link vào bet365_điểm số trực tiếp bet365.rocks​
   
  THB likes this.
 2. dinhhai

  dinhhai Thượng Đế

  Joined:
  Jul 28, 2015
  Messages:
  393
  Likes Received:
  196
  Trophy Points:
  43
  Gender:
  Male
  Location:
  hcm
  Để dành năm sau xài :D

  Giờ làm hiệu ứng mưa xuân đi bác @PVS
   
 3. PVS

  PVS Cộng Sự Đặc Biệt Staff Member

  Joined:
  Feb 28, 2015
  Messages:
  11,811
  Likes Received:
  7,063
  Trophy Points:
  113
  Gender:
  Male
  Location:
  Huế
  Home Page:
  dinhhai likes this.
 4. dinhhai

  dinhhai Thượng Đế

  Joined:
  Jul 28, 2015
  Messages:
  393
  Likes Received:
  196
  Trophy Points:
  43
  Gender:
  Male
  Location:
  hcm
  Để dành năm sau xài :D

  Giờ làm hiệu ứng mưa xuân đi bác @PVS
  Cảm ơn bác,
  Hiện tại mình đang xài hiệu ứng di chuyển chuột nó ra hoa mai hoa đào giống cái bác share (của bác là rơi)
  Theo mình thì tuyết rơi => đẹp
  Hoa mai hoa đào rơi => chưa phù hợp lắm
  Mưa xuân => lại phù hợp :D Vậy nên bác nghiên cứu thử xem sao nha bác @PVS
   

Share This Page