Nội dung hữu ích cho EXTRA.css

Thảo luận trong 'Other Resources' bắt đầu bởi PVS, 03/03/2015.

 1. PVS

  PVS Cộng Sự Đặc Biệt Thành viên BQT

  Tham gia:
  28/02/2015
  Bài viết:
  11,755
  Đã được thích:
  7,002
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Huế
  Web:
  Vnxf.vn - Trong tài liệu này mình sẽ thêm một số chỉnh sửa css hữu ích cho EXTRA.css (default style) mà mình đã thực hiện hoặc tìm thấy ở những nơi khác.

  Danh sách chỉnh sửa cho EXTRA.css (theo thứ tự bảng chữ cái):

  Mã:
  /*START - Alert Balloon customization*/
  .navTabs .navLink .itemCount .arrow {
   display: none;
  }
  .navTabs .navLink .itemCount {
   display: inline-block;
   vertical-align: top;
   position: relative;
   top: 50%;
   transform: translateY(-50%);
   margin-left: 2px;
   font-size: 10px;
  }
  
  @media (max-width:@maxResponsiveMediumWidth)
  {
   .Responsive .navTabs .navLink .itemCount
   {
   position: absolute;
   right: 0px;
   top: -2px;
   }
   .Responsive .navTabs .navLink .itemCount .arrow
   {
   display: initial; /*comment this to hide balloon arrow*/
   }
  }
  
  /*END - Alert Balloon customization*/
  Kết quả:


  balloon1.PNG

  balloon2.PNG

  balloon3.PNG

  Mã:
  /* START - Background image on forum */
  html {
   background: url(/@imagePath/bet365 có những phương thức nạp tiền nào_link vào bet365_điểm số trực tiếp bet365/background/your_image.jpg) !important;
   background-attachment: fixed !important;
   background-size: cover !important;
  }
  /* END - Background image on forum */
  Upload hình nền của bạn vào diễn đàn đến /@imagePath/bet365 có những phương thức nạp tiền nào_link vào bet365_điểm số trực tiếp bet365/background/ và chỉnh sửa trên path.

  Nếu bạn không muốn sử dụng hình nền cho điện thoại di động, thêm mã này:
  Mã:
  /* START - Background image on forum */
  html {
  background: url(/@imagePath/bet365 có những phương thức nạp tiền nào_link vào bet365_điểm số trực tiếp bet365/background/your_image.jpg) !important;
  background-attachment: fixed !important;
  background-size: cover !important;
  }
  /* END - Background image on forum */
  Upload your forum background image to /@imagePath/bet365 có những phương thức nạp tiền nào_link vào bet365_điểm số trực tiếp bet365/background/ and edit above path.
  If you don't want to use background image for example on mobile phones, add this code:
  Code:
  /* START - Background image on forum */
  @media (min-width: 1025px) {
  html {
  background: url(/@imagePath/bet365 có những phương thức nạp tiền nào_link vào bet365_điểm số trực tiếp bet365/background/your_image.jpg) !important;
  background-attachment: fixed !important;
  background-size: cover !important;
  }
  }
  @media (max-width: 1025px) {
  #header {
  background-color: @primaryDarker !important;
  }
  }
  /* END - Background image on forum */
  
  Kết quả:

  category_description_on_hover.gif

  Mã:
  /* START -Change colour of Terms and Rules */
  #legal a:link, #legal a:visited {
  color: @primaryLight !important;
  }
  /* END -Change colour of Terms and Rules */

  Mã:
  /* START - Change colour of the copyright text */
  #copyright {
  color: @primaryLight !important;
  }
  /* END - Change colour of the copyright text */

  Mã:
  /* START - Change SPOILER BUTTON colour */
  .bbCodeSpoilerButton {
    background: @primaryLighterStill;
    height: 30px;
    padding: 0px 20px 5px 20px;
    line-height: 30px;
  }
  /* END - Change SPOILER BUTTON colour */

  Mã:
  /* START - COLOURED STICKY THREAD */
  .discussionListItem.sticky {
  background-color: #fff6ef;
  }
  .discussionListItem.sticky .posterAvatar, .discussionListItem.sticky .stats {
  background: url("styles/default/bet365 có những phương thức nạp tiền nào_link vào bet365_điểm số trực tiếp bet365/gradients/category-23px-light.png") repeat-x scroll center top @primaryLightest;
  }
  /* END - COLOURED STICKY THREAD */
  

  Mã:
  /* START - Customize interact button in profile posts sidebar */
  .profilePostListItem .publicControls .item {
   float: left;
   margin-left: 10px;
   background-color: @primaryLighterStill;
   border-radius: 2px;
   padding: 0px 2px;
  }
  /* END - Customize interact button in profile posts sidebar */
  Kết quả:

  upload_2014-9-1_10-0-57.png

  Mã:
  /* START - Hide forum title only on forum_list */
  .forum_list .titleBar {
  display: none;
  }
  /* END - Hide forum title only on forum_list */

  Mã:
  /* START - Multi Coloured Category Nodes */
  .forum_list .sectionMain { border: 0px solid #A5CAE4; padding: 0; }
  .nodeList .node_XYZ .categoryForumNodeInfo, .nodeList .node_XYZ .forumNodeInfo, .nodeList .node_XYZ .pageNodeInfo,
  .nodeList .node_XYZ .linkNodeInfo
  {
  background-color: transparent;
  }
  /* Your Category Name */
  .nodeList .node_XYZ{
  margin-bottom: 20px;
  border: 1px solid #0B91D4;
  border-radius: 0 0 5px 5px; }
  .nodeList .node_XYZ .categoryStrip {
  background-color: #0B91D4;
  border-top: 1px solid #0B91D4;
  border-bottom: 1px solid #0B91D4; }
  .nodeList .node_XYZ .categoryStrip .nodeTitle a {
  color: white; }
  /* END - Multi Coloured Category Nodes */
  

  Mã:
  /* START - Navigation Transparency */
  #navigation {
  opacity:0.95;
  filter:alpha(opacity=95); /* For IE8 and earlier */
  }
  /* END - Navigation Transparency */

  Mã:
  /* START - Poll Result colour */
  .pollResult .bar {
  	background: #6BA65E !important;
  }
  .pollResult .barContainer {
  	border: 1px solid #6BA65E !important;
  }
  /* END - Poll Result colour */

  Mã:
  /* START - Profile Posts customized look */
  .messageSimple {
  	padding: 10px !important;
  	border: 1px solid #e8e8e8;
  	border-radius: 4px;
  	box-shadow: 2px 2px 3px rgba(0,0,0, 0.1);
  }
  /* END - Profile Posts customized look */
  Kết quả:

  profile_posts_customized.png

  Mã:
  /* START - Public Controls (Reply, Like ... buttons) enhancements */
  .message .muted {
  background-color: #F0F7FC;
  padding: 3px 3px;
  color: #176093;
  border-radius: 2px;
  border: 0px solid white;
  box-shadow: 0 0 0px #F0F7FC;
  }
  .message .hashPermalink {
  background-color: @pageBackground;
  padding: 3px 5px;
  color: #176093;
  border-radius: 2px;
  border: 1px solid white;
  box-shadow: 1px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.3);
  }
  .message .like {
  background-color: #eaf4fc;
  padding: 3px 5px;
  color: #176093;
  border-radius: 2px;
  border: 1px solid white;
  box-shadow: 1px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.3);
  }
  .message .unlike {
  background-color: #fce3e3;
  padding: 3px 5px;
  color: #176093;
  border-radius: 2px;
  border: 1px solid white;
  box-shadow: 1px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.3);
  }
  .message .MultiQuoteControl {
  background-color: #D3F9BB;
  padding: 3px 5px;
  color: #176093;
  border-radius: 2px;
  border: 1px solid white;
  box-shadow: 1px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.3);
  }
  .message .reply {
  background-color: #fff4e5;
  padding: 3px 5px;
  color: #176093;
  border-radius: 2px;
  border: 1px solid white;
  box-shadow: 1px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.3);
  }
  .message .reply:hover, .message .MultiQuoteControl:hover, .message .hashPermalink:hover, .message .like:hover, .message .unlike:hover, .message .warn:hover, .message .report:hover, .message .ip:hover, .message .delete:hover, .message .edit:hover, .message .history:hover {
  -moz-transition: all 0.3s ease-in-out 0s;
  -o-transition: all 0.3s ease-in-out 0s;
  -webkit-transition: all 0.3s ease-in-out 0s;
  opacity: 0.5;
  text-decoration: none !important;
  }
  /* END - Public Controls (Reply, Like ... buttons) enhancements */
  

  Mã:
  /* START - Public Controls (Reply, Like ... buttons) enhancements for PROFILE PAGE */
  .messageSimple .like {
  background-color: #eaf4fc;
  padding: 1px 5px;
  color: #176093;
  border-radius: 2px;
  border: 1px solid @primaryLighter;
  }
  .messageSimple .unlike {
  background-color: #fce3e3;
  padding: 1px 5px;
  color: #176093;
  border-radius: 2px;
  border: 1px solid #fac5c5;
  }
  .messageSimple .postComment {
  background-color: #fff4e5;
  padding: 1px 5px;
  color: #176093;
  border-radius: 2px;
  border: 1px solid #f8e0bd;
  }
  .messageSimple .like:hover, .messageSimple .unlike:hover, .messageSimple .postComment:hover {
  -moz-transition: all 0.2s ease-in-out 0s;
  -o-transition: all 0.2s ease-in-out 0s;
  -webkit-transition: all 0.2s ease-in-out 0s;
  opacity: 0.7;
  text-decoration: none !important;
  }
  /* END - Public Controls (Reply, Like ... buttons) enhancements for PROFILE PAGE */
  
  Kết quả:

  ppbe.png

  Mã:
  /* START - Smilies hover effect */
  img.mceSmilieSprite:hover { -webkit-transform: scale(1.2); }
  img.mceSmilieSprite:hover { h-webkit-transition: all .2s ease-in-out; }
  /* END - Smilies hover effect */

  Mã:
  /* START - Style MultiQuote/Select-to-Quote */[/LEFT]
  #QuoteSelected {
   background-color: white;
   color: #176093;
   border-radius: 2px;
   border: 1px solid @primaryLightish;
   border-top: 4px solid @primaryLightish;
   box-shadow: 1px 1px 3px rgba(0,0,0, 0.3);
  }
  #QuoteSelected:hover {
   border: 1px solid #F9D9B0;
   border-top: 4px solid #eeb76f;
  }
  #QuoteSelected a {
   color: #176093;
  }
  #QuoteSelected a:hover {
   color: #176093;
  }
  #QuoteSelected .arrow {
   display: none;
  }
  /* END - Style MultiQuote/Select-to-Quote */
  Kết quả:


  quote1.png

  quote2.png
  Đây là một số kiểu dáng cơ bản. Thay đổi màu sắc cho phù hợp với nhu cầu của bạn.


  Danh sách chỉnh sửa cho EXTRA.css bằng ADD-ONs:
  • Resource Manager
  Mã:
  /* START - Change Featured Resource Blocks width on resource list*/
  .featuredResourceList .featuredResource {
  	width: 395px !important;
  }
  /* END - Change Featured Resource Blocks width on resource list*/
  Điều chỉnh sao cho phù hợp với nhu cầu của bạn.

  Ví dụ cho forum có chiều rộng 1080px:


  upload_2014-8-20_23-55-9.png


  upload_2014-8-20_23-55-47.png

  Mã:
  /* START - Customize Selected Resource in resource category list sidebar */
  .resourceListSidebar .categoryList .selected {
  	background: none repeat scroll 0 0 @primaryLighterStill;
  	border-radius: 4px;
  	padding: 3px;
  }
  /* END - Customize Selected Resource in resource category list sidebar */
  Kết quả:

  upload_2014-11-17_21-33-17.png

  Mã:
  /* START - Featured Banner colour change */
  .resourceListItem .main .featuredBanner, .sidebar .featuredNotice {
   background: none !important;
   background-color: #3EA52D !important;
   color: white !important;
   border: none !important;
   padding: 3px !important;
   font-size: 11px !important;
  }
  /* END - Featured Banner colour change */
  Kết quả:

  upload_2014-8-21_1-20-46.png

  upload_2014-8-21_1-23-34.png

  Mã:
  /* START - Remove minorText on disabled download button */
  label.downloadButton.downloadDisabled .minorText {
    display: none;
    }
  /* END - Remove minorText on disabled download button */

  Mã:
  /* START - Resource sidebar styled */
  .resourceListSidebar .categoryList, .findResource, .miniResourceList, .avatarList {
   border-bottom: none !important;
   background: white !important;
   box-shadow: 2px 2px 3px rgba(0,0,0, 0.2);
   border-radius: 2px;
  }
  /* END - Resource sidebar styled */

  Mã:
  /* START - RESOURCE TITLE BAR ENHANCEMENTS */
  .resourceInfo {
  border: 1px solid @primaryLighter;
  border-radius: 5px;
  background: url("@imagePath/bet365 có những phương thức nạp tiền nào_link vào bet365_điểm số trực tiếp bet365/gradients/tab-selected-light.png") repeat-x scroll bottom #ffffff !important;
  background-color: @primaryLighterStill !important;
  margin-bottom:5px auto;
  padding: 10px 10px;
  box-shadow: 0 0 1px #ffffff inset;
  }
  .featuredResourceList .featuredResource .resourceInfo {
  padding: 0 0 0 0;
  }
  /* END - RESOURCE TITLE BAR ENHANCEMENTS */
  


  Nguồn: bet365 có những phương thức nạp tiền nào_link vào bet365_điểm số trực tiếp bet365.com​
   
  Chỉnh sửa cuối: 03/03/2015
  f0rest, TD2308, toanthayviet and 9 others like this.
 2. Lê Thanh Giảng

  Lê Thanh Giảng Khách VNXF

  bài viết rất hay
   
  THB thích bài này.
 3. Jindo_Katori

  Jindo_Katori Thượng Đế

  Tham gia:
  01/03/2015
  Bài viết:
  1,463
  Đã được thích:
  1,114
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  http://tuyhoaplus.com
  Nơi ở:
  http://tuyhoaplus.com
  Web:
  LIKE MẠNH
  Bài tổng hợp này thậm chí phải gọi là hơn cả 1 bài tối ưu đỉnh cao nữa
   
  THB thích bài này.
 4. PVS

  PVS Cộng Sự Đặc Biệt Thành viên BQT

  Tham gia:
  28/02/2015
  Bài viết:
  11,755
  Đã được thích:
  7,002
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Huế
  Web:
  @@, bạn làm mình xúc động đậy quá ;))
   
  Jindo_Katori and THB like this.
 5. thành lê

  thành lê Thượng Đế

  Tham gia:
  04/03/2015
  Bài viết:
  82
  Đã được thích:
  75
  Điểm thành tích:
  18
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  LA
  Web:
  Thanks a!
   
  THB thích bài này.
 6. pakgoal

  pakgoal Thượng Đế

  Tham gia:
  30/12/2015
  Bài viết:
  11
  Đã được thích:
  5
  Điểm thành tích:
  3
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  pak
  Mã:
   / * START - Featured Resource Blocks Change width on the resource list * /
  .featuredResourceList .featuredResource {
    width: 395px! important;
  }
  / * END - Featured Resource Blocks Change width on the resource list * / [/ CODE]
  
  [IMG]http://img.prntscr.com/img?url=http://i.imgur.com/ralexYr.png[/IMG]
  
  sir i putt this code template on extra.css but not changed features in block plz help me
   
 7. conmeodien

  conmeodien Thượng Đế

  Tham gia:
  24/07/2016
  Bài viết:
  55
  Đã được thích:
  35
  Điểm thành tích:
  18
  Giới tính:
  Nam
  làm sao để xóa chữ Spolier trên bạn ơi, để nội dung thôi ????
   
 8. toanthayviet

  toanthayviet Thượng Đế

  Tham gia:
  23/07/2016
  Bài viết:
  17
  Đã được thích:
  9
  Điểm thành tích:
  3
  Giới tính:
  Nam
  Một bài hướng dẫn tuyệt vời ông mặt trời flower~~heart~~
   
 9. toanthayviet

  toanthayviet Thượng Đế

  Tham gia:
  23/07/2016
  Bài viết:
  17
  Đã được thích:
  9
  Điểm thành tích:
  3
  Giới tính:
  Nam
  Các bạn cho mình hỏi là: cái hình nền mình up vào đâu? Vì trong source xen cũa mình không có thư mục background.
  thanks ạ @PVS @THB
   
 10. Lê Tí

  Lê Tí Thượng Đế

  Tham gia:
  29/07/2015
  Bài viết:
  142
  Đã được thích:
  148
  Điểm thành tích:
  43
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Đồng Nai
  Web:
  bạn tạo thư mục background là được nhé, hoặc up vào thư mục images rồi đổi đường dẫn lại
   
  toanthayviet thích bài này.
 11. Cyentruk

  Cyentruk Thượng Đế

  Tham gia:
  27/11/2015
  Bài viết:
  70
  Đã được thích:
  98
  Điểm thành tích:
  18
  Giới tính:
  Nam
  conmeodien thích bài này.
 12. conmeodien

  conmeodien Thượng Đế

  Tham gia:
  24/07/2016
  Bài viết:
  55
  Đã được thích:
  35
  Điểm thành tích:
  18
  Giới tính:
  Nam
  Hi.thank you.
  Cho mình hỏi luôn là ở phần tạo bảng cho Xen thì khoảng cách các bảng xa quá, chỉnh xích lại mãi không được...!!
  file đính kèm.
   

  Các file đính kèm:

  • 1.jpg
   1.jpg
   Kích thước:
   18.4 KB
   Đọc:
   10
 13. f0rest

  f0rest Thượng Đế

  Tham gia:
  22/04/2015
  Bài viết:
  302
  Đã được thích:
  179
  Điểm thành tích:
  43
  Giới tính:
  Nam
  tks @PVS , bài viết rất hữu ích :)
   
 14. congtubot

  congtubot Thượng Đế

  Tham gia:
  22/02/2017
  Bài viết:
  12
  Đã được thích:
  3
  Điểm thành tích:
  3
  Giới tính:
  Nam
  Web:
  Cho mình hỏi phần @imagepath ấy :| , thì nó bắt đầu từ file nào ạ ?
   
 15. NDK

  NDK Cộng Sự Đắc Lực

  Tham gia:
  16/03/2015
  Bài viết:
  827
  Đã được thích:
  679
  Điểm thành tích:
  93
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  SEO Executive
  Nơi ở:
  TP.HCM
  là nơi chứa hình ảnh trong style bạn đag dùng đấy thôi, Thường là styles/ten-style-dang-dung/...
   

Chia sẻ trang này