Styles Style XenPorta 2 - SEOMXH

Discussion in 'Styles Xenforo' started by thuyet951, Apr 23, 2016.

 1. thuyet951

  thuyet951 Thượng Đế

  Joined:
  Apr 1, 2016
  Messages:
  251
  Likes Received:
  341
  Trophy Points:
  63
  Gender:
  Male
  Home Page:
  Mình thấy có nhiều người thích cái Style XenPorta 2 của SEOMXH, vì vậy sau khi rip xong mình đã trích riêng ra cho anh em nào thích thì lấy về sử dụng.

  Link tải XenPorta 2 thì anh em xem ở bài viết này: http://vnxf.vn/8wayrun-com-xenporta-2-portal-pro-1-1-7a.t5752.html/page-2#post-37043
  Live demo: http://vpet.vn/index.php
  Nào!, bây giờ chúng ta bắt đầu thay đổi template nhé.
  Trước tiên chúng ta cần sửa lại đôi chút kết cấu của XenForo đã, các bạn mở template "PAGE_CONTAINER"
  Tìm đoạn code sau:
  Code:
              
  
              
              
  {xen:raw $topctrl}
  1
  Sau đó thay đoạn code phía trên bằng đoạn code dưới đây:
  Code:
          
          
              
  
              
              
  {xen:raw $topctrl}
  1
  Phần kết cấu xong rồi, bây giờ chúng ta bắt tay vào áp dụng cho XenPorta 2 thôi nào.
  Các bạn tìm và mở Template "EWRporta2_ArticleList" sau đó thay tất cả bằng code dưới đây.
  Code:
  
  
  
    {xen:phrase porta2_author}: {$author.author_name}
    {xen:phrase porta2_author}: {$author.author_name}
    {xen:phrase porta2_viewing_only_articles_authored_by_x, 'author={$author.author_name}'}
  
    
      
      
    
  
    
      {xen:phrase porta2_articles}
      {xen:phrase porta2_authors}
    
  
    {$category.category_name}
    {$category.category_name}
    
      
        {$category.category_desc}
      
        {xen:phrase porta2_viewing_only_articles_categorized_with_x, 'cat={$category.category_name}'}
      
    
  
    
      
      
    
  
    
      {xen:phrase porta2_articles}
    
  
    {$xenOptions.boardTitle}
    {$xenOptions.EWRporta2_metadesc}{$xenOptions.boardDescription}
  
    
      
    
  
    
      
    
  
  
  
    
      {xen:link 'canonical:articles'}
      {$xenOptions.boardTitle}
      {$xenOptions.EWRporta2_metadesc}{$xenOptions.boardDescription}
      website
    
  
  
  articles
  
  
  
  
  
  
  
    1
    
    
  
  
  
    1
    
  
  
  
    
  featuresGrid {$xenOptions.EWRporta2_features_relocate}
  {$xenOptions.boardTitle}
  {$xenOptions.EWRporta2_metadesc}{$xenOptions.boardDescription}
  {xen:phrase porta2_pause_infinite_scrolling}
  {xen:phrase porta2_resume_infinite_scrolling}
  - Tiếp theo các bạn tìm tiếp template "EWRporta2_ArticleList_Bit" mở nó lên và thay bằng code dưới đây:
  Code:

  {$article.article_title}

  {xen:date $article.article_date, 'd'}/{xen:date $article.article_date, 'm'}/{xen:date $article.article_date, 'y'}
  {xen:number $article.reply_count} {xen:number $article.view_count}

  {xen:raw $article.messageHtml} {$article.article_break}...
  Vậy là phần trang chủ XenPorta 2 đã được chúng ta định dạng, cuối cùng các bạn mở template "EWRporta2.css" và thêm vào dưới cùng đoạn css dưới đây.
  Code:
  .EWRporta2_ArticleList .breadBoxTop, .EWRporta2_ArticleList .breadBoxBottom {
    display: none;
  }
  .EWRporta2_ArticleList .titleBar {
    display: none;
  }
  #T-Styles-Porta2 .titleBar {
    display: none
  }
  .introduce_supplier {
    background: url('@imagePath/img/introduceS.png');
    padding: 12px;
    -webkit-border-radius: 5px;
    -moz-border-radius: 5px;
    -khtml-border-radius: 5px;
    border-radius: 5px;
    -webkit-box-shadow: 0 2px 0px 0px rgb(226, 226, 226);
    -moz-box-shadow: 0 2px 0px 0px rgb(226, 226, 226);
    -khtml-box-shadow: 0 2px 0px 0px rgb(226, 226, 226);
    box-shadow: 0 2px 0px 0px rgb(226, 226, 226);
    border: 1px solid rgb(226, 226, 226)
  }
  .introduce_supplier h2 {
    color: #3a5795;
    font-size: 20px;
    padding-bottom: 10px;
    text-align: center;
    font-weight: 700
  }
  @media (max-width: 480px) {
    .introduce_supplier h2 {
      font-size: 14px
    }
  }
  .introduce_supplier .desc {
    color: #666;
    font-style: italic;
    line-height: 20px;
    text-align: justify;
    text-align: justify
  }
  #T-Styles-Porta2 {
    padding-left: 35px;
    padding-bottom: 20px;
    background: url('@imagePath/img/line.gif') repeat-y 10px;
    zoom: 1;
  }
  #T-Styles-Porta2 .main {
    width: 100%;
    padding-top: 25px
  }
  #T-Styles-Porta2 .suppliers {
    -webkit-box-shadow: 0 2px 0px 0px rgb(226, 226, 226);
    -moz-box-shadow: 0 2px 0px 0px rgb(226, 226, 226);
    -khtml-box-shadow: 0 2px 0px 0px rgb(226, 226, 226);
    box-shadow: 0 2px 0px 0px rgb(226, 226, 226);
    -webkit-border-radius: 5px;
    -moz-border-radius: 5px;
    -khtml-border-radius: 5px;
    border-radius: 5px;
    border: 1px solid rgb(226, 226, 226);
    background: #FFF;
    margin-bottom: 15px;
    position: relative
  }
  #T-Styles-Porta2 .suppliers .dot {
    background-image: url('@imagePath/img/dot.png');
    background-repeat: no-repeat;
    background-position: 0 0;
    position: absolute;
    width: 20px;
    height: 20px;
    left: -34px;
    top: 82px;
  }
  #T-Styles-Porta2 .suppliers .dot_icon_2_t {
    background-position: 0 -20px
  }
  #T-Styles-Porta2 .suppliers .dot_icon_5_t {
    background-position: 0 -40px
  }
  #T-Styles-Porta2 .suppliers .dot_icon_4_t {
    background-position: 0 -60px
  }
  #T-Styles-Porta2 .suppliers .dot_icon_213_t {
    background-position: 0 -80px
  }
  #T-Styles-Porta2 .suppliers .dot_icon_87_t {
    background-position: 0 -100px
  }
  #T-Styles-Porta2 .suppliers .dot_icon_69_t {
    background-position: 0 -120px
  }
  #T-Styles-Porta2 .suppliers .dot_icon_67_t {
    background-position: 0 -140px
  }
  #T-Styles-Porta2 .suppliers .dot_icon_63_t {
    background-position: 0 -160px
  }
  #T-Styles-Porta2 .suppliers .dot_icon_70_t {
    background-position: 0 -180px
  }
  #T-Styles-Porta2 .suppliers .dot_icon_71_t {
    background-position: 0 -200px
  }
  #T-Styles-Porta2 .suppliers .dot_icon_74_t {
    background-position: 0 -220px
  }
  #T-Styles-Porta2 .suppliers .dot_icon_72_t {
    background-position: 0 -240px
  }
  #T-Styles-Porta2 .suppliers .dot_icon_84_t {
    background-position: 0 -260px
  }
  #T-Styles-Porta2 .suppliers .dot_icon_83_t {
    background-position: 0 -280px
  }
  #T-Styles-Porta2 .suppliers .dot_icon_77_t {
    background-position: 0 -300px
  }
  #T-Styles-Porta2 .suppliers .dot_icon_220_t {
    background-position: 0 -320px
  }
  #T-Styles-Porta2 .suppliers .dot_icon_112_t {
    background-position: 0 -340px
  }
  #T-Styles-Porta2 .suppliers .dot_icon_221_t {
    background-position: 0 -360px
  }
  #T-Styles-Porta2 .suppliers .dot_icon_115_t {
    background-position: 0 -380px
  }
  #T-Styles-Porta2 .suppliers .dot_icon_122_t {
    background-position: 0 -400px
  }
  #T-Styles-Porta2 .suppliers .dot_icon_73_t {
    background-position: 0 -420px
  }
  #T-Styles-Porta2 .suppliers .dot_icon_110_t {
    background-position: 0 -440px
  }
  #T-Styles-Porta2 .suppliers .dot_icon_111_t {
    background-position: 0 -460px
  }
  #T-Styles-Porta2 .suppliers .dot_icon_46_t {
    background-position: 0 -480px
  }
  #T-Styles-Porta2 .suppliers .dot_icon_96_t {
    background-position: 0 -500px
  }
  #T-Styles-Porta2 .suppliers .dot_icon_97_t {
    background-position: 0 -520px
  }
  #T-Styles-Porta2 .suppliers .dot_icon_98_t {
    background-position: 0 -540px
  }
  #T-Styles-Porta2 .suppliers .dot_icon_99_t {
    background-position: 0 -560px
  }
  #T-Styles-Porta2 .suppliers .dot_icon_57_t {
    background-position: 0 -580px
  }
  #T-Styles-Porta2 .suppliers .arrow {
    width: 11px;
    height: 22px;
    background: url('@imagePath/img/arrow.png') no-repeat 0 0;
    position: absolute;
    left: -11px;
    top: 80px
  }
  #T-Styles-Porta2 .suppliers_area {
    display: table;
    table-layout: fixed;
    width: 100%;
    word-wrap: normal;
    padding: 15px;
    border-top: 1px solid rgb(240, 240, 240);
    -webkit-box-sizing: border-box;
    -moz-box-sizing: border-box;
    -ms-box-sizing: border-box;
    box-sizing: border-box;
    text-align: justify;
    text-justify: newspaper
  }
  #T-Styles-Porta2 .suppliers_area .suppliers_left {
    float: left;
    width: 300px;
    height: 225px;
    margin-right: 15px
  }
  #T-Styles-Porta2 .suppliers_area .suppliers_author {
    font-size: 11px;
    color: #666;
    line-height: 20px;
    text-decoration: none
  }
  #T-Styles-Porta2 .suppliers_area .suppliers_author a:hover {
    color: #FF4163;
    text-decoration: none
  }
  #T-Styles-Porta2 h2.suppliers_promotion a:hover {
    color: #FF4163;
    text-decoration: none
  }
  #T-Styles-Porta2 .suppliers_area .suppliers_more .suppliers_img {
    width: 300px;
    height: 225px;
    overflow: hidden;
    position: absolute;
    left: 15px;
    top: 15px
  }
  #T-Styles-Porta2 .suppliers_area .suppliers_more .suppliers_img img {
    width: 300px;
    height: auto
  }
  #T-Styles-Porta2 .suppliers_area .suppliers_more .suppliers_desc {
    position: absolute;
    left: 330px;
    font-size: 13px;
    padding-right: 15px;
    color: #666;
    font-style: italic;
    line-height: 22px
  }
  #T-Styles-Porta2 .suppliers_promotion {
    font-size: 20px;
    background: rgb(250, 250, 250);
    padding: 15px;
    font-weight: 700
  }
  #T-Styles-Porta2 .suppliers_promotion b {
    color: #FF4163
  }
  #T-Styles-Porta2 .suppliers_promotion a:hover {
    color: #FF4163;
    text-decoration: none
  }
  .suppliers_ribbon {
    position: absolute;
    right: -6px;
    top: -6px;
    z-index: 1;
    overflow: hidden;
    width: 75px;
    height: 75px;
    text-align: right
  }
  .suppliers_ribbon span {
    font-size: 10px;
    font-weight: bold;
    color: #FFF;
    text-transform: uppercase;
    text-align: center;
    line-height: 20px;
    -webkit-transform: rotate(45deg);
    -moz-transform: rotate(45deg);
    -o-transform: rotate(45deg);
    -ms-transform: rotate(45deg);
    transform: rotate(45deg);
    width: 100px;
    display: block;
    background: #79A70A;
    background: linear-gradient(#FF728B 0%, #FF4163 100%);
    -webkit-box-shadow: 0 3px 10px -5px rgba(0, 0, 0, 1);
    -moz-box-shadow: 0 3px 10px -5px rgba(0, 0, 0, 1);
    -khtml-box-shadow: 0 3px 10px -5px rgba(0, 0, 0, 1);
    box-shadow: 0 3px 10px -5px rgba(0, 0, 0, 1);
    position: absolute;
    top: 19px;
    right: -21px
  }
  .suppliers_ribbon span::before {
    content: "";
    position: absolute;
    left: 0px;
    top: 100%;
    z-index: -1;
    border-left: 3px solid #FF4163;
    border-right: 3px solid transparent;
    border-bottom: 3px solid transparent;
    border-top: 3px solid #FF4163
  }
  .suppliers_ribbon span::after {
    content: "";
    position: absolute;
    right: 0px;
    top: 100%;
    z-index: -1;
    border-left: 3px solid transparent;
    border-right: 3px solid #FF4163;
    border-bottom: 3px solid transparent;
    border-top: 3px solid #FF4163
  }
  .PageNavsuppliers {
    background: url('@imagePath/img/introduceS.png');
    padding: 12px;
    -webkit-box-shadow: 0 -2px 0px 0px rgb(226, 226, 226);
    -moz-box-shadow: 0 -2px 0px 0px rgb(226, 226, 226);
    -khtml-box-shadow: 0 -2px 0px 0px rgb(226, 226, 226);
    box-shadow: 0 -2px 0px 0px rgb(226, 226, 226);
    border: 1px solid rgb(226, 226, 226)
  }
  .PageNavsuppliers .PageNav .itemL {
    float: right
  }
  .natMenuLevel0 {
    padding-left: 0px
  }
  .natMenuLevel1 {
    padding-left: 10px
  }
  .natMenuLevel2 {
    padding-left: 20px
  }
  .natMenuLevel3 {
    padding-left: 30px
  }
  .natMenuLevel4 {
    padding-left: 40px
  }
  .natMenuLevel5 {
    padding-left: 50px
  }
  .natMenuLevel6 {
    padding-left: 60px
  }
  .natMenuLevel7 {
    padding-left: 70px
  }
  .natMenuLevel8 {
    padding-left: 80px
  }
  .natMenuLevel9 {
    padding-left: 90px
  }
  .natMenuLevel10 {
    padding-left: 100px
  }
  .bbCodeImage {
    max-width: 100%
  }
  .content_threadinfo {
    float: left;
    overflow: hidden;
    position: relative;
    margin-bottom: 10px;
    border-bottom: 1px dashed #d7edfc;
    width: 100%
  }
  .avatarNews {
    display: block;
    float: left;
    margin: 0 5px 0 0px
  }
  
  .content_threadinfo .meta {
    display: block;
    min-height: 50px;
    float: left
  }
  .content_threadinfo .user {
    margin: 0px 0px 5px 0px;
    font-size: 12px;
    font-weight: 700;
    line-height: 19px
  }
  .content_threadinfo .DateTime {
    display: block;
    font-size: 11px
  }
  .content_threadinfo .like {
    color: #196eee;
    display: block;
    float: right;
    font-size: 15px;
    font-weight: bold;
    margin: 0 10px 0 0;
    padding: 2px 0 0 22px
  }
  .content_threadinfo .reply {
    color: #da4531;
    display: block;
    float: right;
    font-size: 15px;
    font-weight: bold;
    margin: 0 10px 0 0;
    padding: 2px 0 0 22px
  }
  .content_threadinfo .view {
    color: #009957;
    display: block;
    float: right;
    font-size: 15px;
    font-weight: bold;
    margin: 0 10px 0 0;
    padding: 2px 0 0 22px
  }
  #T-Styles-Porta2 .suppliers_area .newsText {
    font-size: 15px;
    line-height: 1.4;
    font-weight: 350;
    text-align: justify;
    text-justify: newspaper
  }
  @media (max-width: 961px) {}@media (max-width: 641px) {
    .content_threadinfo .like,
    .content_threadinfo .reply,
    .content_threadinfo .view {
      font-size: 11px;
      padding: 2px 0 0 5px
    }
    #T-Styles-Porta2 .suppliers_area .newsText,
    .content_threadinfo .user {
      font-size: 12px
    }
    .content_threadinfo .DateTime {
      font-size: 11px
    }
    #T-Styles-Porta2 .suppliers_area {
      display: none
    }
    #T-Styles-Porta2 .suppliers_promotion {
      font-size: 14px
    }
    #T-Styles-Porta2 .suppliers .dot {
      top: 20px
    }
    #T-Styles-Porta2 .suppliers .arrow {
      top: 18px
    }
  }
  @media (max-width: 481px) {
    .content_threadinfo .like,
    .content_threadinfo .reply,
    .content_threadinfo .view {
      font-size: 10px;
      padding: 2px 0 0 5px
    }
    #T-Styles-Porta2 .suppliers_area .newsText,
    .content_threadinfo .user {
      font-size: 11px
    }
    .content_threadinfo .DateTime {
      font-size: 10px
    }
    #T-Styles-Porta2 .suppliers_area {
      display: none
    }
    #T-Styles-Porta2 .suppliers_promotion {
      font-size: 13px
    }
    #T-Styles-Porta2 .suppliers .dot {
      top: 20px
    }
    #T-Styles-Porta2 .suppliers .arrow {
      top: 18px
    }
  }
  .grid {
    position: relative;
    margin: -3.3% -3% 0 -3%;
    _padding: 1em 0 4em;
    _max-width: 1000px;
    list-style: none;
    text-align: center;
  }
  
  /* Common style */
  .grid .T-Thread-UserInfo {
    position: absolute;
    bottom: 10px;
    left: 10px;
  }
  .grid .T-Thread-UserInfo a {
    color: #fff;
    }
  .grid .T-Thread-UserInfo span {
    font-size: 18px;
    margin-top: -30px;
  }
  .grid .T-Thread-Avarta {
    float: left;
    margin-right: 15px;
  }
  .grid figure {
    position: relative;
    _float: left;
    overflow: hidden;
    margin: 10px 1%;
    _min-width: 320px;
    _max-width: 480px;
    _max-height: 360px;
    _width: 48%;
    background: #3085a3;
    text-align: center;
    cursor: pointer;
  }
  
  .grid figure img {
    position: relative;
    display: block;
    min-height: 100%;
    max-width: 100%;
    opacity: 0.8;
  }
  
  .grid figure figcaption {
    _padding: 10px 20px;
    color: #fff;
    _text-transform: uppercase;
    font-size: 1.25em;
    -webkit-backface-visibility: hidden;
    backface-visibility: hidden;
  }
  
  .grid figure figcaption::before,
  .grid figure figcaption::after {
    pointer-events: none;
  }
  
  .grid figure figcaption,
  .grid figure figcaption > a {
    position: absolute;
    top: 0;
    left: 0;
    width: 100%;
    height: 100%;
  }
  .grid figure figcaption > a {
    z-index: 1000;
    text-indent: 200%;
    white-space: nowrap;
    font-size: 0;
    opacity: 0;
  }
  
  .grid figure h2 {
    _word-spacing: -0.15em;
    font-weight: 300;
    font-size: 21px;
  }
  
  .grid figure h2 span {
    font-weight: 800;
  }
  
  .grid figure h2,
  .grid figure p {
    margin: 0;
  }
  
  .grid figure p {
    letter-spacing: 1px;
    font-size: 68.5%;
  }
  figure.effect-sarah {
    background: #42b078;
  }
  
  figure.effect-sarah img {
    max-width: none;
    width: -webkit-calc(100% + 20px);
    width: calc(100% + 20px);
    -webkit-transition: opacity 0.35s, -webkit-transform 0.35s;
    transition: opacity 0.35s, transform 0.35s;
    -webkit-transform: translate3d(-10px,0,0);
    transform: translate3d(-10px,0,0);
    -webkit-backface-visibility: hidden;
    backface-visibility: hidden;
  }
  
  figure.effect-sarah:hover img {
    opacity: 0.4;
    -webkit-transform: translate3d(0,0,0);
    transform: translate3d(0,0,0);
  }
  
  figure.effect-sarah figcaption {
    text-align: left;
  }
  
  figure.effect-sarah h2 {
    position: relative;
    overflow: hidden;
    padding: 10px 15px;
    background-color: rgba(0, 0, 0, 0.25);
    text-transform: uppercase;
  }
  
  figure.effect-sarah h2::after {
    position: absolute;
    bottom: 0;
    left: 0;
    width: 100%;
    height: 3px;
    background: #F44336;
    content: '';
    -webkit-transition: -webkit-transform 0.35s;
    transition: transform 0.35s;
    -webkit-transform: translate3d(-100%,0,0);
    transform: translate3d(-100%,0,0);
  }
  
  figure.effect-sarah:hover h2::after {
    -webkit-transform: translate3d(0,0,0);
    transform: translate3d(0,0,0);
  }
  
  figure.effect-sarah p {
    padding: 5px 15px;
    opacity: 0;
    -webkit-transition: opacity 0.35s, -webkit-transform 0.35s;
    transition: opacity 0.35s, transform 0.35s;
    -webkit-transform: translate3d(100%,0,0);
    -webkit-transform: translate3d(100%,0,0);
    -moz-transform: translate3d(100%,0,0);
    -o-transform: translate3d(100%,0,0);
    -ms-transform: translate3d(100%,0,0);
    transform: translate3d(100%,0,0);
    background-color: rgba(0, 0, 0, 0.25);
  }
  figure.effect-sarah p a {
    color: #fff;
  }
  figure.effect-sarah:hover p {
    opacity: 1;
    -webkit-transform: translate3d(0,0,0);
    transform: translate3d(0,0,0);
  }
  @media screen and (max-width: 50em) {
    .content {
      padding: 0 10px;
      text-align: center;
    }
    .grid figure {
      display: inline-block;
      float: none;
      margin: 10px auto;
      width: 100%;
    }
  }
  
  Ok, bây giờ chúng ta tiếp tục thêm chút "màu mè" cho phần bài viết được Promotion bởi XenPorta 2 nhé.
  - Các bạn tìm và mở template "EWRporta2_ArticleView" sau đó thay tất cả bằng code dưới đây.
  Code:
  
  
  {xen:helper threadPrefix, $thread, escaped}{$thread.title}{xen:helper pagenumber, $page}
  {xen:helper threadPrefix, $thread}{$thread.title}
  
  
    {xen:phrase discussion_in_x_started_by_y_date_z,
      'forum={$forum.title}',
      'name={xen:helper username, $thread}',
      'date={xen:datetime $thread.post_date, html}'}
  
  
  
    
  
  
  
    
    
    
  
    
      
    
      
    
      
    
  
    
      {xen:link 'canonical:threads', $thread}
      {xen:helper threadPrefix, $thread, escaped}{$thread.title}
      {xen:helper snippet, $firstPost.message, 155}
      {xen:helper avatar, $thread, m, 0, 1}
    
  
  
  {xen:helper nodeClasses, $nodeBreadCrumbs, $forum}{xen:if {$xenOptions.selectQuotable}, ' SelectQuotable'}
  
  
  
  
    
      {xen:phrase reply_to_thread}
    
  
  
  
  
  
  
          
  {$article.article_icon.data.filename} {$article.article_icon.data.filename} {$article.article_icon.data.file}

  {$thread.title}

  {$forum.title}, {xen:datetime $thread.post_date, html}. Trả lời: {xen:number $article.reply_count}, lượt xem: {xen:number $article.view_count}.

  {xen:link full:threads, $thread}
  1
  {xen:phrase porta2_subcats}:

  {xen:phrase porta2_subcat_this_article_hint}

  {xen:phrase comments}

  {xen:phrase discussion_in_x_started_by_y_date_z, 'forum={$forum.title}', 'name={xen:helper username, $thread}', 'date={xen:datetime $thread.post_date, html}'}

  {xen:link 'canonical:threads', $thread}
  Bây giờ quay lại trang chủ và F5 để xem thay đổi thôi nào.
  Chú ý: có thể nhiều style sẽ hiển thị đôi chút sai lệnh, nếu gặp lổi các bạn thảo luận tại chủ đề này luôn nhé.
  Quên mất, các bạn tải thư mục "img" dưới đính kèm và upload lên thư mục style các bạn đang sử dụng nhé.
   

  Attached Files:

  • img.zip
   File size:
   49.1 KB
   Views:
   198
  Last edited: Apr 23, 2016
  secpol, raovat155, TD2308 and 2 others like this.
 2. Bon

  Bon Thượng Đế

  Joined:
  Mar 22, 2016
  Messages:
  257
  Likes Received:
  243
  Trophy Points:
  43
  Gender:
  Male
  Occupation:
  Nhặt rác
  Location:
  Hà nội
  Home Page:
  Tem con hàng tối về làm
   
 3. Bon

  Bon Thượng Đế

  Joined:
  Mar 22, 2016
  Messages:
  257
  Likes Received:
  243
  Trophy Points:
  43
  Gender:
  Male
  Occupation:
  Nhặt rác
  Location:
  Hà nội
  Home Page:
  Chỉnh css nốt cái sidebar thành 123456789 như nó lun đi bác Đông
   
  thuyet951 likes this.
 4. thuyet951

  thuyet951 Thượng Đế

  Joined:
  Apr 1, 2016
  Messages:
  251
  Likes Received:
  341
  Trophy Points:
  63
  Gender:
  Male
  Home Page:
  Cái này mình sẽ có bài hướng dẫn riêng dành cho Widget Framework nhé.
   
  raovat155 and Bon like this.
 5. Bon

  Bon Thượng Đế

  Joined:
  Mar 22, 2016
  Messages:
  257
  Likes Received:
  243
  Trophy Points:
  43
  Gender:
  Male
  Occupation:
  Nhặt rác
  Location:
  Hà nội
  Home Page:
  Tks bác trước .
   
 6. raovat155

  raovat155 Thượng Đế

  Joined:
  Jan 8, 2016
  Messages:
  13
  Likes Received:
  9
  Trophy Points:
  3
  Gender:
  Male
  Home Page:
  Ngon cảm ơn bác :D
   
 7. raovat155

  raovat155 Thượng Đế

  Joined:
  Jan 8, 2016
  Messages:
  13
  Likes Received:
  9
  Trophy Points:
  3
  Gender:
  Male
  Home Page:
  Đoạn EWRporta2_ArticleList thứ 2 anh chắc anh ấy ghi nhầm là EWRporta2_ArticleList_Bit mới đúng nhe mọi người.
   
  thuyet951 likes this.
 8. thuyet951

  thuyet951 Thượng Đế

  Joined:
  Apr 1, 2016
  Messages:
  251
  Likes Received:
  341
  Trophy Points:
  63
  Gender:
  Male
  Home Page:
  Cảm ơn bạn nhiều, để mình sửa lại, ghi nhầm thiệt ^^!
   
 9. dkv

  dkv Thượng Đế

  Joined:
  Feb 17, 2016
  Messages:
  40
  Likes Received:
  20
  Trophy Points:
  8
  Gender:
  Male
  forum bác thớt đẹp quá
   
 10. Bon

  Bon Thượng Đế

  Joined:
  Mar 22, 2016
  Messages:
  257
  Likes Received:
  243
  Trophy Points:
  43
  Gender:
  Male
  Occupation:
  Nhặt rác
  Location:
  Hà nội
  Home Page:
  Last edited: Apr 23, 2016
 11. thuyet951

  thuyet951 Thượng Đế

  Joined:
  Apr 1, 2016
  Messages:
  251
  Likes Received:
  341
  Trophy Points:
  63
  Gender:
  Male
  Home Page:
  Bạn Promotion bài viết ra trang chủ thì chọn 1 tấm hình đính được đính kèm cho nó hiển thị, bạn không chọn nên nó sẽ hiện thị như thế.
   
  Bon likes this.
 12. raovat155

  raovat155 Thượng Đế

  Joined:
  Jan 8, 2016
  Messages:
  13
  Likes Received:
  9
  Trophy Points:
  3
  Gender:
  Male
  Home Page:
  Nó không hiển thị được chỉ nhận ảnh đính kèm thôi :v
   
 13. Bon

  Bon Thượng Đế

  Joined:
  Mar 22, 2016
  Messages:
  257
  Likes Received:
  243
  Trophy Points:
  43
  Gender:
  Male
  Occupation:
  Nhặt rác
  Location:
  Hà nội
  Home Page:
  Ko thấy promotion bác ạ @@
   
 14. mcjury

  mcjury Thượng Đế

  Joined:
  Jan 2, 2016
  Messages:
  170
  Likes Received:
  45
  Trophy Points:
  28
  Gender:
  Male
  Location:
  bmt
 15. hardcore

  hardcore Thượng Đế

  Joined:
  Apr 2, 2015
  Messages:
  431
  Likes Received:
  362
  Trophy Points:
  63
  Gender:
  Male
  @mcjury Bạn search addon GFN Link Proxy nhé :D
   
 16. Bon

  Bon Thượng Đế

  Joined:
  Mar 22, 2016
  Messages:
  257
  Likes Received:
  243
  Trophy Points:
  43
  Gender:
  Male
  Occupation:
  Nhặt rác
  Location:
  Hà nội
  Home Page:
  tìm addon này GoodForNothing Url Redirector
  cái dowload là bbcode
   
 17. hardcore

  hardcore Thượng Đế

  Joined:
  Apr 2, 2015
  Messages:
  431
  Likes Received:
  362
  Trophy Points:
  63
  Gender:
  Male
  @Bon Addon nó đổi tên như mình nói rồi
   
 18. hardcore

  hardcore Thượng Đế

  Joined:
  Apr 2, 2015
  Messages:
  431
  Likes Received:
  362
  Trophy Points:
  63
  Gender:
  Male
 19. mcjury

  mcjury Thượng Đế

  Joined:
  Jan 2, 2016
  Messages:
  170
  Likes Received:
  45
  Trophy Points:
  28
  Gender:
  Male
  Location:
  bmt
  bác cho em code đi
   
 20. mcjury

  mcjury Thượng Đế

  Joined:
  Jan 2, 2016
  Messages:
  170
  Likes Received:
  45
  Trophy Points:
  28
  Gender:
  Male
  Location:
  bmt
  ai biết làm cái xem ảnh lớn như của vnxf không nhấn vào hình có popup xem ảnh lớn ý
   

Share This Page