Thêm text preview cho bài đăng trong Thread List

Discussion in 'Tips and Guides' started by PVS, Apr 1, 2015.

 1. PVS

  PVS Cộng Sự Đặc Biệt Staff Member

  Joined:
  Feb 28, 2015
  Messages:
  11,804
  Likes Received:
  7,062
  Trophy Points:
  113
  Gender:
  Male
  Location:
  Huế
  Home Page:
  Cách này sẽ giúp các bạn dễ dàng cho hiển thị 1 phần nội dung của bài viết ra ngoài , thích hợp với các trang tin tức, thủ thuật.

  Compatible XF Versions: Xenforo 1.2

  library/XenForo/ControllerPublic/Forum.php
  Code:
  protected function _getThreadFetchElements(array $forum, array $displayConditions)
    {
      $threadModel = $this->_getThreadModel();
      $visitor = XenForo_Visitor::getInstance();
  
      $threadFetchConditions = $displayConditions + $threadModel->getPermissionBasedThreadFetchConditions($forum);
  
      if ($this->_routeMatch->getResponseType() != 'rss')
      {
        $threadFetchConditions += array('sticky' => 0);
      }
  
      $threadFetchOptions = array(
        'join' => XenForo_Model_Thread::FETCH_USER | XenForo_Model_Thread::FETCH_FIRSTPOST,
        'readUserId' => $visitor['user_id'],
        'watchUserId' => $visitor['user_id'],
        'postCountUserId' => $visitor['user_id'],
      );
      if (!empty($threadFetchConditions['deleted']))
      {
        $threadFetchOptions['join'] |= XenForo_Model_Thread::FETCH_DELETION_LOG;
      }
  
      if ($this->getResponseType() == 'rss')
      {
        $threadFetchOptions['join'] |= XenForo_Model_Thread::FETCH_FIRSTPOST;
      }
  
      return array(
        'conditions' => $threadFetchConditions,
        'options' => $threadFetchOptions
      );
    }
  library/XenForo/ViewPublic/Forum/View.php
  Code:
     * Help render the HTML output.
     *
     * @return mixed
     */
    public function renderHtml()
    {
      $this->_params['renderedNodes'] = XenForo_ViewPublic_Helper_Node::renderNodeTreeFromDisplayArray(
        $this, $this->_params['nodeList'], 2 // start at level 2, which means only 1 level of recursion
      );
  
      // RENDER FIRST POSTS
      $previewLength = XenForo_Application::get('options')->discussionPreviewLength;
  
      foreach ($this->_params['threads'] AS &$thread)
      {
        if ($previewLength && !empty($thread['message']))
        {
          $formatter = XenForo_BbCode_Formatter_Base::create('XenForo_BbCode_Formatter_Text');
          $parser = XenForo_BbCode_Parser::create($formatter);
  
          $thread['messageParsed'] = $parser->render($thread['message']);
        }
      }
    }
  Admin CP -> Appearance -> Templates -> thread_list_item
  Code:
  {xen:string nl2br, {xen:helper wordtrim, $thread.messageParsed, $xenOptions.discussionPreviewLength}}
  {xen:phrase edit} {xen:phrase email}
  Demo:

  untitled.PNG
  P/s: Các bạn tìm và thay thế code cũ bằng các code trên nha. BBcode vẫn còn hiện nha! Như hình demo vậy đó.

  Nguồn: tailieu24h.net​
   
 2. agrione

  agrione Thượng Đế

  Joined:
  Sep 7, 2015
  Messages:
  120
  Likes Received:
  94
  Trophy Points:
  28
  Gender:
  Male
  Làm sao để ko hiện bbcode được chủ thớt
   
 3. onlyonelove

  onlyonelove Thượng Đế

  Joined:
  Nov 3, 2015
  Messages:
  370
  Likes Received:
  200
  Trophy Points:
  43
  Gender:
  Male
  Occupation:
  Code tập sự
  Location:
  Đồng Nai
  Home Page:
  có ai rành hướng dẫn mình phát triển tính năng này thành addon ddc k?
   

Share This Page