Thống kê số liệu Covid-19 Corona Virus mới nhất ngày 07/05/2020

Thống kê số liệu Covid-19, cùng cộng đồng XenForo VNXF phòng dịch. Bệnh do Virus Corona (COVID-19) là bệnh truyền nhiễm về hô hấp với các triệu chứng như ho, sốt và những trường hợp nghiêm trọng hơn có thể bị khó thở. Bạn có thể bảo vệ chính mình bằng cách rửa tay thường xuyên, tránh chạm tay lên mặt và tránh tiếp xúc gần với những người không khỏe.

Country,
Other
Total
Cases
New
Cases
Total
Deaths
New
Deaths
Total
Recovered
Active
Cases
Serious,
Critical
Tot Cases/
1M pop
Deaths/
1M pop
Total
Tests
Tests/
1M pop
Continent
Toàn thế giới 3,822,951 +3,108 265,084 +247 1,302,995 2,254,872 48,209 490 34.0 All
Hoa Kỳ 1,263,183 +91 74,807 +8 213,084 975,292 15,827 3,816 226 8,005,589 24,186 North America
Tây Ban Nha 253,682 25,857 159,359 68,466 2,075 5,426 553 1,932,455 41,332 Europe
Ý 214,457 29,684 93,245 91,528 1,333 3,547 491 2,310,929 38,221 Europe
Anh 201,101 30,076 N/A 170,681 1,559 2,962 443 1,448,010 21,330 Europe
Pháp 174,191 25,809 53,972 94,410 3,147 2,669 395 1,100,228 16,856 Europe
Đức 168,162 7,275 139,900 20,987 1,884 2,007 87 2,755,770 32,891 Europe
Nga 165,929 1,537 21,327 143,065 2,300 1,137 11 4,633,731 31,752 Europe
Thổ Nhỉ Kỳ 131,744 3,584 78,202 49,958 1,278 1,562 42 1,234,724 14,640 Asia
Brazil 126,611 8,588 51,370 66,653 8,318 596 40 339,552 1,597 South America
Iran 101,650 6,418 81,587 13,645 2,735 1,210 76 531,275 6,325 Asia
Canada 63,496 4,232 28,171 31,093 502 1,682 112 973,558 25,795 North America
Peru 54,817 1,533 17,527 35,757 717 1,663 46 429,458 13,025 South America
Ấn Độ 52,987 1,785 15,331 35,871 38 1 1,276,781 925 Asia
Bỉ 50,781 8,339 12,731 29,711 646 4,382 720 474,176 40,914 Europe
Hà Lan 41,319 5,204 N/A 35,865 628 2,411 304 243,277 14,198 Europe
Saudi Arabia 31,938 209 6,783 24,946 137 917 6 389,659 11,193 Asia
Ecuador 31,881 1,618 3,433 26,830 156 1,807 92 81,392 4,613 South America
Thụy Sỹ 30,060 1,805 25,700 2,555 121 3,473 209 290,365 33,550 Europe
Mexico 27,634 +1,609 2,704 +197 17,781 7,149 378 214 21 105,664 820 North America
Bồ Đào Nha 26,182 1,089 2,076 23,017 136 2,568 107 470,234 46,116 Europe
Pakistan 24,073 +859 564 +20 6,464 17,045 111 109 3 244,778 1,108 Asia
Thụy Điển 23,918 2,941 4,074 16,903 425 2,368 291 148,500 14,704 Europe
Chile 23,048 281 11,189 11,578 470 1,206 15 232,108 12,142 South America
Ireland 22,248 1,375 17,110 3,763 93 4,506 278 214,761 43,493 Europe
Singapore 20,198 20 1,634 18,544 23 3,452 3 175,604 30,016 Asia
Belarus 19,255 112 4,388 14,755 92 2,038 12 220,045 23,287 Europe
Qatar 17,972 12 2,070 15,890 72 6,238 4 112,963 39,209 Asia
Israel 16,310 239 10,637 5,434 89 1,884 28 423,125 48,885 Asia
UAE 15,738 157 3,359 12,222 1 1,591 16 1,200,000 121,330 Asia
Áo 15,684 608 13,639 1,437 97 1,741 68 292,254 32,450 Europe
Nhật Bản 15,253 556 4,496 10,201 308 121 4 186,343 1,473 Asia
Ba Lan 14,740 733 4,655 9,352 160 389 19 410,468 10,846 Europe
Romania 14,107 864 5,788 7,455 244 733 45 217,139 11,287 Europe
Ukraine 13,184 327 2,097 10,760 169 301 7 144,283 3,299 Europe
Indonesia 12,438 895 2,317 9,226 45 3 128,383 469 Asia
Bangladesh 11,719 186 1,403 10,130 1 71 1 99,646 605 Asia
Hàn Quốc 10,810 +4 256 +1 9,419 1,135 55 211 5 649,388 12,666 Asia
Philippines 10,004 658 1,506 7,840 31 91 6 140,134 1,279 Asia
Đan Mạch 9,938 506 7,493 1,939 46 1,716 87 270,680 46,732 Europe
Serbia 9,791 203 1,971 7,617 48 1,121 23 117,474 13,445 Europe
Colombia 8,959 397 2,148 6,414 123 176 8 131,110 2,577 South America
Dominican Republic 8,807 362 1,960 6,485 144 812 33 33,377 3,077 North America
Na Uy 7,996 216 32 7,748 27 1,475 40 189,657 34,984 Europe
Czechia 7,974 262 4,205 3,507 59 745 24 278,519 26,008 Europe
South Africa 7,808 153 3,153 4,502 36 132 3 279,379 4,711 Africa
Panama 7,731 +208 218 +8 859 6,654 88 1,792 51 38,014 8,810 North America
Egypt 7,588 469 1,815 5,304 74 5 90,000 879 Africa
Úc 6,894 +19 97 6,040 757 27 270 4 703,895 27,604 Úc/Oceania
Malaysia 6,428 107 4,702 1,619 22 199 3 222,150 6,864 Asia
Kuwait 6,289 42 2,219 4,028 88 1,473 10 196,397 45,988 Asia
Finland 5,573 252 3,500 1,821 44 1,006 45 108,200 19,528 Europe
Morocco 5,408 183 2,017 3,208 1 147 5 52,958 1,435 Africa
Argentina 5,208 273 1,524 3,411 148 115 6 72,315 1,600 South America
Algeria 4,997 476 2,197 2,324 22 114 11 6,500 148 Africa
Moldova 4,476 143 1,658 2,675 237 1,110 35 20,447 5,069 Europe
Kazakhstan 4,422 30 1,408 2,984 31 236 2 336,480 17,920 Asia
Bahrain 3,934 8 1,860 2,066 4 2,312 5 160,341 94,231 Asia
Luxembourg 3,851 98 3,452 301 20 6,152 157 50,533 80,726 Europe
Afghanistan 3,392 104 458 2,830 7 87 3 13,777 354 Asia
Nigeria 3,145 103 534 2,508 4 15 0.5 21,208 103 Africa
Hungary 3,111 373 759 1,979 50 322 39 86,743 8,979 Europe
Ghana 3,091 18 294 2,779 4 99 0.6 129,461 4,166 Africa
Thailand 2,989 55 2,761 173 61 43 0.8 227,860 3,264 Asia
Oman 2,903 13 888 2,002 17 568 3 40,459 7,923 Asia
Armenia 2,782 40 1,135 1,607 10 939 13 26,929 9,088 Asia
Hy Lạp 2,663 147 1,374 1,142 36 255 14 87,052 8,352 Europe
Iraq 2,480 102 1,602 776 62 3 117,726 2,927 Asia
Cameroon 2,265 108 1,000 1,157 12 85 4 Africa
Uzbekistan 2,233 10 1,577 646 8 67 0.3 325,000 9,710 Asia
Azerbaijan 2,127 28 1,536 563 18 210 3 169,790 16,746 Asia
Croatia 2,119 85 1,601 433 14 516 21 41,053 10,000 Europe
Bosnia and Herzegovina 1,987 86 928 973 4 606 26 36,492 11,123 Europe
Bolivia 1,886 +84 91 +5 198 1,597 3 162 8 7,651 655 South America
Guinea 1,856 11 597 1,248 141 0.8 Africa
Iceland 1,799 10 1,750 39 5,272 29 51,663 151,397 Europe
Bulgaria 1,778 84 360 1,334 38 256 12 51,768 7,450 Europe
Estonia 1,713 55 264 1,394 4 1,291 41 58,955 44,443 Europe
Cuba 1,703 69 1,001 633 14 150 6 59,648 5,266 North America
North Macedonia 1,539 88 1,057 394 21 739 42 17,836 8,561 Europe
Ivory Coast 1,516 18 721 777 57 0.7 11,448 434 Africa
New Zealand 1,489 +1 21 1,332 136 2 309 4 168,023 34,843 Úc/Oceania
Honduras 1,461 +191 99 +6 132 1,230 10 148 10 5,653 571 North America
Slovenia 1,448 99 246 1,103 14 697 48 58,923 28,343 Europe
Senegal 1,433 12 493 928 6 86 0.7 18,969 1,133 Africa
Slovakia 1,429 25 762 642 4 262 5 104,606 19,160 Europe
Lithuania 1,428 48 718 662 17 525 18 156,493 57,486 Europe
Djibouti 1,124 3 755 366 1,138 3 14,538 14,715 Africa
Hong Kong 1,041 4 932 105 2 139 0.5 154,989 20,674 Asia
Tunisia 1,025 43 591 391 18 87 4 25,555 2,162 Africa
Latvia 900 17 464 419 3 477 9 68,627 36,384 Europe
Cyprus 883 15 296 572 15 731 12 66,975 55,472 Asia
Somalia 873 39 87 747 2 55 2 Africa
Kyrgyzstan 871 12 614 245 13 134 2 59,490 9,118 Asia
Sudan 852 49 80 723 19 1 Africa
Albania 832 31 595 206 7 289 11 9,531 3,312 Europe
Guatemala 798 +35 21 +2 86 691 5 45 1 7,200 402 North America
DRC 797 35 92 670 9 0.4 Africa
Sri Lanka 797 9 215 573 1 37 0.4 30,525 1,426 Asia
Niger 770 38 561 171 32 2 5,409 223 Africa
Costa Rica 761 6 428 327 5 149 1 14,448 2,836 North America
Andorra 751 46 521 184 15 9,720 595 1,673 21,653 Europe
Lebanon 750 25 206 519 43 110 4 44,701 6,549 Asia
Mayotte 739 9 352 378 6 2,709 33 3,400 12,463 Africa
Burkina Faso 729 48 555 126 35 2 Africa
Diamond Princess 712 13 645 54 4
Uruguay 673 17 486 170 10 194 5 24,656 7,098 South America
El Salvador 633 15 219 399 4 98 2 33,628 5,185 North America
Mali 631 32 261 338 31 2 2,172 107 Africa
Maldives 617 2 20 595 2 1,141 4 9,863 18,246 Asia
Georgia 610 9 269 332 6 153 2 20,579 5,159 Asia
San Marino 608 41 97 470 4 17,919 1,208 2,660 78,394 Europe
Kenya 582 26 190 366 1 11 0.5 25,861 481 Africa
Channel Islands 545 40 406 99 3,135 230 5,342 30,725 Europe
Malta 484 5 407 72 1,096 11 38,337 86,825 Europe
Tanzania 480 16 167 297 7 8 0.3 Africa
Jamaica 478 +5 9 57 412 161 3 6,095 2,058 North America
Guinea-Bissau 475 2 24 449 241 1 1,500 762 Africa
Jordan 473 9 377 87 5 46 0.9 97,110 9,518 Asia
Paraguay 440 10 142 288 9 62 1 11,913 1,670 South America
Taiwan 439 6 339 94 18 0.3 65,589 2,754 Asia
Equatorial Guinea 439 4 13 422 313 3 854 609 Africa
Réunion 425 300 125 2 475 17,200 19,211 Africa
Gabon 397 6 93 298 1 178 3 724 325 Africa
Venezuela 379 10 176 193 1 13 0.4 490,851 17,262 South America
Tajikistan 379 8 371 40 0.8 Asia
Palestine 374 2 174 198 73 0.4 34,511 6,765 Asia
Mauritius 332 10 320 2 3 261 8 55,494 43,635 Africa
Isle of Man 327 23 271 33 19 3,846 270 3,459 40,678 Europe
Montenegro 324 8 261 55 2 516 13 7,816 12,445 Europe
Vietnam 271 232 39 8 3 261,004 2,681 Asia
Rwanda 268 130 138 21 37,315 2,881 Africa
Congo 264 10 30 224 48 2 Africa
Sierra Leone 225 14 54 157 28 2 Africa
Cabo Verde 191 2 38 151 344 4 791 1,423 Africa
Faeroe Islands 187 185 2 3,827 8,241 168,655 Europe
Martinique 182 14 83 85 5 485 37 North America
Liberia 178 20 75 83 35 4 Africa
Sao Tome and Principe 174 3 4 167 794 14 175 799 Africa
Chad 170 17 43 110 10 1 Africa
Ethiopia 162 4 93 65 1 0.03 26,517 231 Africa
Myanmar 161 6 50 105 3 0.1 9,980 183 Asia
Madagascar 158 101 57 1 6 3,907 141 Africa
Guadeloupe 152 13 104 35 4 380 32 North America
Zambia 146 4 101 41 1 8 0.2 10,270 559 Africa
Gibraltar 144 136 8 4,274 3,252 96,524 Europe
Brunei 139 1 131 7 2 318 2 14,754 33,725 Asia
French Guiana 138 1 112 25 462 3 South America
Togo 128 9 77 42 15 1 8,835 1,067 Africa
Eswatini 123 2 12 109 106 2 714 615 Africa
Cambodia 122 120 2 1 7 12,929 773 Asia
Bermuda 118 7 59 52 4 1,895 112 3,569 57,308 North America
Trinidad and Tobago 116 8 103 5 83 6 2,154 1,539 North America
Haiti 101 12 10 79 9 1 1,037 91 North America
Aruba 101 2 89 10 4 946 19 1,798 16,841 North America
Uganda 100 55 45 2 44,110 964 Africa
Nepal 99 22 77 3 67,066 2,302 Asia
Benin 96 2 50 44 8 0.2 Africa
Monaco 95 4 82 9 1 2,421 102 Europe
CAR 94 10 84 19 3,498 724 Africa
Guyana 93 10 27 56 3 118 13 714 908 South America
Bahamas 92 11 26 55 1 234 28 1,500 3,814 North America
Barbados 82 7 47 28 4 285 24 2,629 9,148 North America
Liechtenstein 82 1 55 26 2,151 26 900 23,605 Europe
Mozambique 81 21 60 3 3,041 97 Africa
Cayman Islands 78 1 30 47 3 1,187 15 3,050 46,408 North America
Sint Maarten 76 14 44 18 7 1,773 327 329 7,673 North America
Libya 64 3 24 37 9 0.4 2,338 340 Africa
French Polynesia 60 55 5 1 214 2,756 9,811 Úc/Oceania
South Sudan 58 58 5 1,247 111 Africa
Syria 45 3 27 15 3 0.2 Asia
Macao 45 39 6 1 69 Asia
Malawi 43 3 9 31 1 2 0.2 961 50 Africa
Mongolia 41 13 28 13 9,093 2,774 Asia
Eritrea 39 30 9 11 Africa
Saint Martin 38 3 29 6 1 983 78 North America
Angola 36 2 11 23 1 0.06 3,000 91 Africa
Zimbabwe 34 4 5 25 2 0.3 7,642 514 Africa
Yemen 25 5 1 19 0.8 0.2 120 4 Asia
Antigua and Barbuda 25 3 16 6 1 255 31 153 1,562 North America
Timor-Leste 24 20 4 18 664 504 Asia
Botswana 23 1 8 14 10 0.4 9,066 3,855 Africa
Grenada 21 13 8 4 187 1,406 12,495 North America
Laos 19 10 9 3 2,505 344 Asia
Belize 18 2 16 0 45 5 1,043 2,623 North America
Fiji 18 14 4 20 1,300 1,450 Úc/Oceania
New Caledonia 18 18 0 1 63 5,213 18,259 Úc/Oceania
Saint Lucia 18 15 3 98 446 2,429 North America
Gambia 17 1 9 7 7 0.4 562 233 Africa
St. Vincent Grenadines 17 9 8 153 137 1,235 North America
Nicaragua 16 5 7 4 2 0.8 North America
Curaçao 16 1 13 2 98 6 374 2,279 North America
Dominica 16 14 2 222 416 5,779 North America
Namibia 16 8 8 6 1,122 442 Africa
Burundi 15 1 7 7 1 0.08 284 24 Africa
Saint Kitts and Nevis 15 12 3 282 318 5,978 North America
Falkland Islands 13 13 0 3,736 388 111,494 South America
Turks and Caicos 12 1 6 5 310 26 107 2,764 North America
Vatican City 12 2 10 14,981 Europe
Montserrat 11 1 7 3 1 2,204 200 36 7,212 North America
Greenland 11 11 0 194 1,362 23,992 North America
Seychelles 11 8 3 112 Africa
Suriname 10 1 9 0 17 2 404 689 South America
MS Zaandam 9 2 7
Comoros 8 1 7 9 1 Africa
Mauritania 8 1 6 1 2 0.2 1,842 396 Africa
Papua New Guinea 8 8 0 0.9 2,402 268 Úc/Oceania
British Virgin Islands 7 1 3 3 232 33 132 4,366 North America
Bhutan 7 5 2 9 11,373 14,739 Asia
Caribbean Hà Lan 6 6 229 110 4,195 North America
St. Barth 6 6 0 607 North America
Western Sahara 6 5 1 10 Africa
Anguilla 3 3 0 200 North America
Saint Pierre Miquelon 1 1 173 North America
Trung Quốc 82,885 +2 4,633 77,957 295 23 58 3 Asia
Total: 3,822,951 +3,108 265,084 +247 1,302,995 2,254,872 48,209 490.4 34.0 All

Nguồn: worldometers.info, bnonews.com