Styles Nhờ các anh RIP hộ em cái style forum

Thảo luận trong 'Styles Xenforo' bắt đầu bởi vac, 17/06/2016.

 1. vanphu113

  vanphu113 Khách VNXF

  Bạn đưa info vào inbox tôi sửa cho nhé, nói củng không biết nói thế nào cho bạn hiểu.
   
 2. vanphu113

  vanphu113 Khách VNXF

  Bạn vào chỉnh sửa template: logo_block
  thanh thế bằng code sau:
  PHP:
  <div id="logoBlock">
      <
  div class="pageWidth">
          <
  div class="pageContent">
              <
  xen:include template="ad_header" />
              <
  xen:hook name="header_logo">
              <
  div id="logo"><a href="{$logoLink}class="textLogo">
                       
  VNXF.VN
                                   
  <span>Support by HackerPro536 HVNGroups.Netspan>
                       <
  span><xen:comment>This span fixes IE vertical positioningxen:comment>span>
              
  a>div>
              
  xen:hook>
              <
  span class="helper">span>
          
  div>
      
  div>
  div>
   
 3. vac

  vac Thượng Đế

  Tham gia:
  03/06/2016
  Bài viết:
  45
  Đã được thích:
  8
  Điểm thành tích:
  8
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Con cac
  Được rồi anh còn cái hình thì sao :v xin lỗi làm phiền anh @vanphu113
   
 4. vac

  vac Thượng Đế

  Tham gia:
  03/06/2016
  Bài viết:
  45
  Đã được thích:
  8
  Điểm thành tích:
  8
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Con cac
 5. vanphu113

  vanphu113 Khách VNXF

  Vâng bạn đừng thấy có sự giúp thì ko cố gắng nhé, đây là lần trợ giúp làm hộ cuối cùng của tôi dành cho bạn, học là cho bản thân chứ không có cho tôi, vì thế sau này bạn làm web tới đâu là do sự cố gắng nhờ vả hay là cố gắng học hỏi của bạn hôm nay.
  Vào Template -> tìm : Extra.css
  nhập code sau:
  PHP:
  @CHARSET "UTF-8";

  /* --- EXTRA.css --- */

  #logo,
  #logo a{
      
  height200px;
      
  line-height200px;
      
  displayblock;
      
  text-aligncenter;
      
  positionrelative;
      
  overflowhidden;
  }

  #logo{ float: none; }


  #logo a.textLogo{
      
  color#fff;
      
  font-size70px;
      
  font-weight400;
      
  font-family"Oswald";
      
  text-transformuppercase;
      
  text-shadowrgba(0,0,0,0.52px 2px 0pxrgba(255,255,255,0.454px 4px 0px;
  }  #logo a.textLogo{
      
  height174px;
      
  line-height110px;
      
  padding-top26px;
  }

  #logo a.textLogo span{
      
  displayblock;
      
  heightauto;
      
  font-size20px;
      
  line-height20px;
      
  positionrelativetop: -5px;
      
  text-shadowrgba(0,0,0,0.352px 2px 0px;
  }


  #logo:after{
      
  content"\f192";
      
  font-size600px !important;
      
  positionabsolute;
      
  top50%; left50%; margin-left: -0.427emmargin-top5px;
      
  color#000;
      
  opacity0.1;
  }

  #logo a{ z-index: 1; }


  #blurredBackground, #clearBackground{
      
  positionfixed;
      
  top0left0right0;
      
  z-index: -2;
      
  height100%;
      
  backgroundurl("styles/aperture/xenfocus/background/backgroundImage2_blur.jpg"500;
      -
  webkit-background-sizecover;
      -
  moz-background-sizecover;
      
  background-sizecover;
  }

  #clearBackground{
      
  z-index: -1;
      
  background-imageurl("link hình ở đây");
  }

  .
  titleBar{
      -
  webkit-border-radius3px; -moz-border-radius3px; -khtml-border-radius3pxborder-radius3px;
      -
  webkit-box-shadowinset rgba(255,255,255,0.20px 1px 0pxinset rgba(255,255,255,0.40px 100px 0px; -moz-box-shadowinset rgba(255,255,255,0.20px 1px 0pxinset rgba(255,255,255,0.40px 100px 0px; -khtml-box-shadowinset rgba(255,255,255,0.20px 1px 0pxinset rgba(255,255,255,0.40px 100px 0pxbox-shadowinset rgba(255,255,255,0.20px 1px 0pxinset rgba(255,255,255,0.40px 100px 0px;
      
  padding14px;
      
  text-shadowrgba(0,0,0,0.20px -1px 0px;
  }

  .
  titleBar, .titleBar *{ color#fff !important; }

  .navTabs .navTab.selected,
  #navigation .pageContent,
  body #moderatorBar,
  .titleBar{
      
  /* Change the following to a background color if you do not wish to use an image. You must also disable the blur feature */
      
  backgroundurl("styles/aperture/xenfocus/background/backgroundImage2_blur.jpg"500 fixed;
      -
  webkit-background-sizecover;
      -
  moz-background-sizecover;
      
  background-sizecover;
  }

  body #moderatorBar{ -webkit-box-shadow: inset rgba(255,255,255,0.5) 0px 100px 0; -moz-box-shadow: inset rgba(255,255,255,0.5) 0px 100px 0; -khtml-box-shadow: inset rgba(255,255,255,0.5) 0px 100px 0; box-shadow: inset rgba(255,255,255,0.5) 0px 100px 0; }

  /* .avatar, .avatar img{ -webkit-border-radius: 50%; -moz-border-radius: 50%; -khtml-border-radius: 50%; border-radius: 50%; }
  .memberCard .avatar, .memberCard .avatar img{ -webkit-border-radius: 0; -moz-border-radius: 0; -khtml-border-radius: 0; border-radius: 0; } */

  #content .pageContent{ background: url(rgba.php?r=20&g=20&b=20&a=216); background: rgba(20,20,20,0.85); _filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#D8141414,endColorstr=#D8141414);; }

  body .breadcrumbborder-color#1f1f1f; }
  .breadcrumb a{ }
  .
  breadcrumb a:hover{ }

  /*
      Navigation background: Navigation Tabs Container
  */
  #blurredBackground, #clearBackground,
  #navigation{
     
  }

  .
  navTabs .navTab.selected,
  #navigation .pageContent{

  }

  /* Nav link */
  .navTabs .navTab.PopupClosed a.navLink{
      
  color#fff;
      
  text-shadowrgba(0,0,0,0.40px 1px 1px;
  }

  .
  navTabs .navTab.PopupClosed:hover a.navLink{
      
  backgroundurl(rgba.php?r=255&g=255&b=255&a=25); backgroundrgba(255,255,255,0.1); _filterprogid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#19FFFFFF,endColorstr=#19FFFFFF);;
      
  color#fff;
  }
  /* Public tabs */
  .navTabs .publicTabs .navLinkpadding0 20px; }

  /* Open menu tab */
  .navTabs .Popup .PopupControl.PopupOpen a, .navTabs .Popup.PopupContainerControl.PopupOpen a{
      
  color#fff;
      
  backgroundurl(rgba.php?r=255&g=255&b=255&a=51); backgroundrgba(255,255,255,0.2); _filterprogid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#33FFFFFF,endColorstr=#33FFFFFF);;
  }

  .
  Popup .PopupControl.PopupOpen, .Popup.PopupContainerControl.PopupOpen {
      
  background-colortransparent;
      -
  webkit-border-radius0; -moz-border-radius0; -khtml-border-radius0border-radius0;
  }

  .
  Popup .PopupControl.BottomControl.PopupOpen, .Popup.PopupContainerControl.BottomControl.PopupOpen {
      -
  webkit-border-radius0 0 3px 3px; -moz-border-radius0 0 3px 3px; -khtml-border-radius0 0 3px 3pxborder-radius0 0 3px 3px;
  }

  /* Active tab */

  .navTabs .navTab.selected{ -webkit-border-radius3px 3px 0px 0px; -moz-border-radius3px 3px 0px 0px; -khtml-border-radius3px 3px 0px 0pxborder-radius3px 3px 0px 0px; }

  .
  navTabs .navTab.selected a.navLink,
  .
  navTabs ul.visitorTabs li.navTab.selected a.navLink{
      
  backgroundurl(rgba.php?r=255&g=255&b=255&a=102); backgroundrgba(255,255,255,0.4); _filterprogid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#66FFFFFF,endColorstr=#66FFFFFF);;
      
  color#fff;
      
  -webkit-border-radius3px 3px 0px 0px; -moz-border-radius3px 3px 0px 0px; -khtml-border-radius3px 3px 0px 0pxborder-radius3px 3px 0px 0px;
      -
  webkit-box-shadowinset rgba(255,255,255,0.20px 1px 0px; -moz-box-shadowinset rgba(255,255,255,0.20px 1px 0px; -khtml-box-shadowinset rgba(255,255,255,0.20px 1px 0pxbox-shadowinset rgba(255,255,255,0.20px 1px 0px;
      
  text-shadowrgba(0,0,0,0.40px 1px 1px;
      
  positionrelative;
      
  font-weightbold;
  }

  /* .navTabs .publicTabs .navTab.selected a.navLink:before,
  .navTabs .publicTabs .navTab.selected a.navLink:after{
      content: "";
      width: 4px; height: 4px;
      position: absolute;
      bottom: 0px; left: -4px;
      z-index: 10;
      background: rgb(210, 188, 151);
  }

  .navTabs .publicTabs .navTab.selected a.navLink:after{
      border-bottom-color: #000;
      opacity: 0.4;
      bottom: 1px;
      z-index: 5;
  } */

  /* .navTabs .navTab.selected .SplitCtrl{
      display: block !important;
      background: transparent url('styles/aperture/bet365 có những phương thức nạp tiền nào_link vào bet365_điểm số trực tiếp bet365/bet365 có những phương thức nạp tiền nào_link vào bet365_điểm số trực tiếp bet365-ui-sprite.png') no-repeat -128px 12.5px !important;
      position: relative;
  } */

  .navTabs .visitorTabsfont-size11px; }

  /* Sub navigation background */
  .navTabs .navTab.selected .tabLinks{
      
  backgroundrgb(191919);
      
  backgroundurl(rgba.php?r=255&g=255&b=255&a=102); backgroundrgba(255,255,255,0.4); _filterprogid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#66FFFFFF,endColorstr=#66FFFFFF);;
      
  background-position0 0;
      -
  webkit-border-radius0px 0px 4px 4px; -moz-border-radius0px 0px 4px 4px; -khtml-border-radius0px 0px 4px 4pxborder-radius0px 0px 4px 4px;
      
  text-shadowrgba(0,0,0,0.40px 1px 1px;
  }

  .
  navTabs .navTab.selected .tabLinks a{
      
  color#fff;
      
  line-height30px;
      -
  webkit-border-radius3px; -moz-border-radius3px; -khtml-border-radius3pxborder-radius3px;
      
  margin-top3px;
      
  padding0 10px;
  }

  .
  navTabs .navTab.selected .tabLinks a:hover, .navTabs .navTab.selected .tabLinks a:focus{
      
  color#fff;
      
  backgroundurl(rgba.php?r=0&g=0&b=0&a=51); backgroundrgba(0,0,0,0.2); _filterprogid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#33000000,endColorstr=#33000000);;
  }

  .
  navTabs .navTab.PopupClosed, .navTabs .navTab.PopupClosed:hoverbackgroundnone transparent; }  .
  navTab a strong#VisitorExtraMenu_Counter:before{ display: none; }

  .navTabs .navTab.selected.PopupOpen a.navLink{ -webkit-border-radius0px; -moz-border-radius0px; -khtml-border-radius0pxborder-radius0px; }

  /* Adjust the following + 0 value depending on navigation borders */
  .navTabs .navTab.selected .tabLinkstop40px; }
  #navigation .pageContent{ height: 80px; }
  #headerMover #headerProxy{ height: 280px; }

  #forums.sectionMain,
  .messageInfo.primaryContentbackgroundnone transparent; }

  .
  mainProfileColumn,
  .
  xenForm,
  .
  message{
      
  background-colorrgb(191919);
  }

  #loginBar .xenForm{ background: none transparent; }

  /* Categories and forums */
  #forums .node.category.level_1,
  .discussionList.section.sectionMain,
  .
  sidebar .section > .secondaryContent,
  #pageNodeContent{
      
  -webkit-box-shadowrgba(0,0,0,0.50px 1px 5px; -moz-box-shadowrgba(0,0,0,0.50px 1px 5px; -khtml-box-shadowrgba(0,0,0,0.50px 1px 5pxbox-shadowrgba(0,0,0,0.50px 1px 5px;
  }

  body #pageNodeContent{ background: rgb(19, 19, 19); padding: 12px; }
  #pageNodeContent .larger.textHeading{ color: rgb(184, 184, 184); }

  .sidebar .section > .secondaryContentborder0backgroundrgb(191919); }

  #forums .node.category.level_1{ margin-bottom: 10px; }
  #forums .nodeList li:last-of-type .nodeInfo{ border-bottom: 0; }
  #forums .nodeList .nodeInfo{ min-height: 40px; padding: 7px 0; }
  #forums .nodeIcon{ position: absolute; top: 50%; margin-top: -18px; }
  #forums .nodeText{ padding-right: 180px; }
  #forums .node .nodeControls{ right: 10px; top: 50%; margin: -8px 0 0 0; }

  .idxStatsfloatrightpositionabsoluteright244pxtop50%; margin-top: -20px; }
  .
  idxStats dlfloatleftmin-width80pxpadding0 6pxtext-aligncentertext-transformuppercasefont-size11px; }
  .
  idxStats dtdisplayblockcolorrgb(144144144); }
  .
  idxStats dddisplayblockcolorrgb(184184184); font-size18pxpadding-bottom3px; }

  body .node .nodeLastPostheight40pxline-height20pxpadding0 0 0 14pxmargin: -20px 20px 0 0top50%; border-left1px solid rgb(373737); }

  .
  sidebar .visitorPaneloverflowvisible; }

  body .discussionList .sectionHeaders{
      -
  webkit-box-sizingborder-box; -moz-box-sizingborder-box; -ms-box-sizingborder-boxbox-sizingborder-box;
      
  margin-top0;
      
  border-width0px 0px 1px 0px;
      -
  webkit-border-radius4px 4px 0 0; -moz-border-radius4px 4px 0 0; -khtml-border-radius4px 4px 0 0border-radius4px 4px 0 0;
  }

  body .attachedFiles .attachmentList, .sectionFooterbody .userBannerbackground-imagenone; }

  body .discussionList .sectionFooter{ -webkit-border-radius0px 0px 4px 4px; -moz-border-radius0px 0px 4px 4px; -khtml-border-radius0px 0px 4px 4pxborder-radius0px 0px 4px 4pxborder-bottom0; }
  body .DiscussionListOptionsmargin-left10pxmargin-right10px; }
  body .itemPageNav acolor#fff; }

  body .bbCodeQuote .quoteContainer{ -webkit-border-radius0px 0px 3px 3px; -moz-border-radius0px 0px 3px 3px; -khtml-border-radius0px 0px 3px 3pxborder-radius0px 0px 3px 3px; }  .
  LoggedIn .discussionListItem .unreadLink,
  .
  LoggedIn .discussionListItem .ReadToggle{
      
  backgroundnone transparent !important;
      
  text-indent!important;
  }

  .
  LoggedIn .discussionListItem .unreadLink:before,
  .
  LoggedIn .discussionListItem .ReadToggle:before{
      
  font-size10px;
      
  content"\f067";
      
  width10pxheight10px;
      
  font-size10px !important;
      
  displayblock;
  }
  #content > .pageWidth > .pageContent,
  #forums.sectionMain,
  #loginBar .xenForm{
      
  backgroundnone transparent;
  }
  .
  mainProfileColumn,
  .
  xenForm,
  .
  message{
      
  background-colorrgb(191919);
  }

  #content > .pageWidth > .pageContent{ padding: 2px 0; }

  .mainProfileColumnpadding0 10px 10px 0; }
  body .profilePage .mastborder0; }

  body .xenForm .submitUnit padding-bottom5px; }
  .
  xenForm h3.textHeadingpadding-left10px; }

  .
  linkGroup a,
  .
  pageNavHeader{
      
  color#fff;
      
  backgroundurl(rgba.php?r=0&g=0&b=0&a=127); backgroundrgba(0,0,0,0.5); _filterprogid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#7F000000,endColorstr=#7F000000);;
      
  -webkit-border-radius3px; -moz-border-radius3px; -khtml-border-radius3pxborder-radius3px;
      
  padding3px 6px;
  }

  .
  PageNav .pageNavHeaderpadding-top1px !importantpadding-bottom1px !important; }

  .
  linkGroup.SelectionCountContainer acolor#fff !important; }
  .PageNav .pageNavHeaderpadding0px 6px; }

  .
  linkGroup.SelectionCountContainer a:hover{
      
  backgroundurl(rgba.php?r=0&g=0&b=0&a=153); backgroundrgba(0,0,0,0.6); _filterprogid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#99000000,endColorstr=#99000000);;
  }

  .
  linkGroup a.callToActionbackgroundnone transparent; }

  .
  member_notable .mainContent .sectionmargin-top0; }
  #messageList{ border: 0; padding: 0; }

  .discussionList .sectionHeadersborder-left!importantborder-right!important; }
  body .message .publicControls a.itemmargin-left5pxmargin-right0; }
  body .message .publicControls .MultiQuoteControl{ -webkit-border-radius3px; -moz-border-radius3px; -khtml-border-radius3pxborder-radius3pxpadding-top1pxpadding-bottom1px; }
  body .message .publicControls .MultiQuoteControl.activebackgroundrgb(210188151); }
  .
  message .publicControls, .message .privateControlsmin-height26pxline-height24px; }
  .
  message .publicControls .item.mutedfloatright; }


  @
  media (min-width:1000px){
      
  /* Post control bar */
      
  body .message{
          
  positionrelative;
          
  padding-bottom57px !important;
          
  padding-top10px !important;
          
  margin-bottom12px !important;
      }
      
  body .quickReply.messagepadding-bottom10px !important; }
      .
  thread_view .messageMeta{
          
  positionabsolute;
          
  bottom5pxleft5pxright5px;
          
  padding10px 10px 10px 150px !important;
          
  border-top1px solid rgb(373737);
          
  backgroundrgb(313131);
      }
     
      
  /* .thread_view .message:hover .messageMeta{
          border-top: 1px solid rgb(37, 37, 37);
          background: rgb(31, 31, 31);
      } */
     
      
  .thread_view .message .privateControls .authorEnddisplaynone; }
      .
  thread_view .messageMeta .InlineModCheckpositionrelativetop5px; }
  }  @
  media (min-width:480px){
      .
  message .messageUserBlock, .message .messageUserBlock div.avatarHolderbackgroundnone transparentborder0; }
      .
  message .messageUserBlock div.avatarHoldertext-aligncenter; }
      .
  message .messageUserBlock .arrow, .message .userBanner .before, .message .userBanner .afterdisplaynone !important; }
      .
  message .messageUserBlock h3.userTexttext-aligncenterpadding-left0; }
      .
  message .messageUserBlock .userBanner{ -webkit-border-radius3px; -moz-border-radius3px; -khtml-border-radius3pxborder-radius3pxmargin-left0margin-right0; }
     
  }


  body .message .newIndicatormargin-right: -28px; }

  .
  footerLegal, .footerLegal a, .footerLegal .pairsInline dt#copyright{ color: #fff; text-shadow: rgba(0,0,0,0.4) 0px 1px 3px; }
  .footerLegal .pairsInline dtopacity0.7; }

  /* Remove the following if search box is inline with nav */
  /* .withSearch .navTabs .navTab.selected .blockLinksList{ margin-right: 8px; } */

  #QuickSearch{ top: -40px; right: 5px; background: none transparent; }
  #QuickSearch.active{ background-color: rgb(19, 19, 19); -webkit-box-shadow: 0px 3px 6px rgba(0,0,0,0.25); -moz-box-shadow: 0px 3px 6px rgba(0,0,0,0.25); -khtml-box-shadow: 0px 3px 6px rgba(0,0,0,0.25); box-shadow: 0px 3px 6px rgba(0,0,0,0.25); }
  #QuickSearch:not(.active) #QuickSearchQuery{ background: #fff; -webkit-box-shadow: none; -moz-box-shadow: none; -khtml-box-shadow: none; box-shadow: none; border-color: #fff; -webkit-border-radius: 3px; -moz-border-radius: 3px; -khtml-border-radius: 3px; border-radius: 3px; }

  .pageContent > .sharePage{
      -
  webkit-box-shadowrgba(0,0,0,0.050px 1px 3px; -moz-box-shadowrgba(0,0,0,0.050px 1px 3px; -khtml-box-shadowrgba(0,0,0,0.050px 1px 3pxbox-shadowrgba(0,0,0,0.050px 1px 3px;
      
  padding10px;
      
  backgroundrgb(191919);
  }

  .
  pageContent > .sharePage h3{
      
  colorrgb(225225225);
      
  font-size12px !important;
      
  padding10px;
      
  margin: -10px -10px 10px -10px;
      
  border0;
      
  border-bottom1px solid rgb(373737);
      
  backgroundrgb(313131);
  }

  form#login input.button.primary{
      
  color#fff;
      
  text-shadowrgba(0,0,0,0.40px -1px 0px;
      
  background#555;
      
  background-image: -moz-linear-gradient(toprgba(255,255,255,0.10%, rgba(255,255,255,0100%);
      
  background-image: -webkit-gradient(linearleft topleft bottomcolor-stop(0%,rgba(255,255,255,0.1)), color-stop(100%,rgba(255,255,255,0)));
      
  background-image: -webkit-linear-gradient(toprgba(255,255,255,0.10%,rgba(255,255,255,0100%);
      
  background-image: -o-linear-gradient(toprgba(255,255,255,0.10%,rgba(255,255,255,0100%);
      
  background-image: -ms-linear-gradient(toprgba(255,255,255,0.10%,rgba(255,255,255,0100%);
      
  background-imagelinear-gradient(to bottomrgba(255,255,255,0.10%,rgba(255,255,255,0100%);
      
  border0;
      -
  webkit-box-shadowinset rgba(255,255,255,0.10px 1px 0pxrgba(0,0,0,0.30px 1px 3px; -moz-box-shadowinset rgba(255,255,255,0.10px 1px 0pxrgba(0,0,0,0.30px 1px 3px; -khtml-box-shadowinset rgba(255,255,255,0.10px 1px 0pxrgba(0,0,0,0.30px 1px 3pxbox-shadowinset rgba(255,255,255,0.10px 1px 0pxrgba(0,0,0,0.30px 1px 3px;
  }

  form#login input.button.primary:hover{ background-color: #666; }

  body #pageNodeNavigation{
      
  -webkit-box-shadowrgba(0,0,0,0.050px 1px 4px; -moz-box-shadowrgba(0,0,0,0.050px 1px 4px; -khtml-box-shadowrgba(0,0,0,0.050px 1px 4pxbox-shadowrgba(0,0,0,0.050px 1px 4px;
      -
  webkit-border-radius0; -moz-border-radius0; -khtml-border-radius0border-radius0;
  }

  /* .quickReply.message{ border: 0; }
  .mainProfileColumn{ background: rgb(31, 31, 31); } */
  #ProfilePanes{ padding-right: 8px; padding-bottom: 8px; min-height: 580px; }

  /* Font Awesome */

  .navTab.account a strong:before,
  .
  navTab.inbox a:before,
  .
  navTab.alerts a:before,
  #AccountMenu .menuColumns a:before,
  .tabLinks a:before,
  .
  breadcrumb a.jumpMenuTrigger:before,
  .
  nodeIcon:before,
  .
  forum_list .sidebar .section h3:before,
  .
  node .nodeLastPost .lastThreadTitle span:before,
  .
  messageMeta .control:before,
  .
  Responsive #QuickSearchPlaceholder:before,
  body .node .tinyIcon:before,
  body .footerLinks a.globalFeed:before,
  .
  LoggedIn .discussionListItem .unreadLink:before,
  .
  LoggedIn .discussionListItem .ReadToggle:before,
  #logo:after{
    
  displayinline-block;
    
  font-familyFontAwesome;
    
  font-stylenormal;
    
  font-weightnormal;
    
  line-height0px;
    
  font-size14px;
    -
  webkit-font-smoothingantialiased;
    -
  moz-osx-font-smoothinggrayscale;
    
  vertical-alignmiddle;
    
  /* color: inherit !important; */
  }

  .
  navTab.account a strong:beforemargin: -1px 7px 0 0content"\f007"; }
  .
  navTab.inbox a:beforemargin: -1px 7px 0 0content"\f01c"; }
  .
  navTab.alerts a:beforemargin: -1px 7px 0 0content"\f0ac"; }

  #AccountMenu .menuColumns a:before{ font-size: 14px !important; opacity: 0.6; position: relative; left: -3px; }
  #AccountMenu .menuColumns a:hover:before{ opacity: 1; }
  #AccountMenu a[href*="/personal-details"]:before{ content: "\f007" }
  #AccountMenu a[href*="/signature"]:before{ content: "\f040" }
  #AccountMenu a[href*="/contact-details"]:before{ content: "\f0e0" }
  #AccountMenu a[href*="/privacy"]:before{ content: "\f06e" }
  #AccountMenu a[href*="/preferences"]:before{ content: "\f14a" }
  #AccountMenu a[href*="/alert-preferences"]:before{ content: "\f0ac" }
  #AccountMenu a[href*="/avatar"]:before{ content: "\f03e" }
  #AccountMenu a[href*="/security"]:before{ content: "\f084" }
  #AccountMenu a[href*="/news-feed"]:before{ content: "\f03a" }
  #AccountMenu a[href*="conversations"]:before{ content: "\f036" }
  #AccountMenu a[href*="/alerts"]:before{ content: "\f0ac" }
  #AccountMenu a[href*="/likes"]:before{ content: "\f087" }
  #AccountMenu a[href*="search/member"]:before{ content: "\f0cb" }
  #AccountMenu a[href*="/following"]:before{ content: "\f061" }
  #AccountMenu a[href*="/ignored"]:before{ content: "\f05e" }
  #AccountMenu a[href*="logout"]:before{ content: "\f053" }
  #AccountMenu { width: 294px; }
  #AccountMenu .menuColumns a:before{ margin: -1px 7px 0 0; font-size: 11px; width: 10px; }
  #AccountMenu .menuColumns a, #AccountMenu .menuColumns label { width: 125px; }
  #AccountMenu .statusPoster textarea { width: 265px; }

  .tabLinks a:beforemargin: -1px 7px 0 0font-size14px; }
  .
  tabLinks a[href*="/mark-read"]:beforecontent"\f14a" }
  .
  tabLinks a[href*="search/"]:beforecontent"\f002" }
  .
  tabLinks a[href*="watched/forums"]:beforecontent"\f00b" }
  .
  tabLinks a[href*="watched/threads"]:beforecontent"\f03a" }
  .
  tabLinks a[href*="find-new/posts"]:beforecontent"\f0fe" }
  .
  tabLinks a[href*="members/"]:beforecontent"\f007" }
  .
  tabLinks a[href*="online/"]:beforecontent"\f0ac" }
  .
  tabLinks a[href*="recent-activity/"]:beforecontent"\f017" }

  .
  breadcrumb a.jumpMenuTriggerbackgroundnone transparenttext-indent0text-aligncenter; }
  .
  breadcrumb a.jumpMenuTrigger:beforemargin1px 0 0 0content"\f03a"font-size14px; }

  .
  nodeIconbackgroundnone transparent !importanttext-aligncenter; }
  .
  nodeIcon:beforecontent"\f075"colorrgb(210188151); font-size30pxline-height30pxmargin3px 0 0 0opacity0.15; }
  .
  unread .nodeIcon:beforecontent"\f086"opacity1; }
  .
  link .nodeIcon:beforecontent"\f061"opacity1; }
  .
  page .nodeIcon:beforecontent"\f0f6"opacity1; }

  .
  forum_list .sidebar .section h3:beforemargin: -1px 7px 0 0content"\f02b"font-size14px; }
  .
  forum_list .sidebar .section.staffOnline h3:beforecontent"\f0e3"; }
  .
  forum_list .sidebar .section.membersOnline h3:beforecontent"\f017"; }
  .
  forum_list .sidebar .section .statsList h3:beforecontent"\f080"; }
  .
  forum_list .sidebar .section.sharePage h3:beforecontent"\f0ac"; }

  .
  lastThreadTitlefont-weightbold; }
  .
  node .nodeLastPost .lastThreadTitle span floatleftheight16pxwidth16pxmargin1px 5px -6px 0overflowhidden;     displaynone; }
  .
  node .nodeLastPost .lastThreadTitle span:beforeline-height16pxdisplayblockcontent"\f086"font-size14pxcolorrgb(150150150); }

  .
  messageMeta .control:before{
      
  content"";
      
  positionrelative;
      
  margin: -3px 5px 0px -2px;
      
  font-size14px;
      
  line-height0px;
      
  opacity0.7;
  }
  .
  messageMeta .control:hover:beforeopacity1; }
  .
  messageMeta .control.edit:beforecontent"\f040"; }
  .
  messageMeta .control.delete:beforecontent"\f00d"; }
  .
  messageMeta .control.ip:beforecontent"\f0ac"; }
  .
  messageMeta .control.report:beforecontent"\f165"; }
  .
  messageMeta .control.reply:beforecontent"\f075"; }
  .
  messageMeta .control.like:beforecontent"\f164"; }
  .
  messageMeta .control.unlike:beforecontent"\f165"; }
  .
  messageMeta .control.warn:beforecontent"\f071"; }
  .
  messageMeta .control.deleteSpam:beforecontent"\f014"; }

  body .footerLinks a.globalFeed,
  body .node .tinyIcon {
      
  background#ee8822;
      
  background-image: -moz-linear-gradient(toprgba(255,255,255,0.20%, rgba(255,255,255,0100%);
      
  background-image: -webkit-gradient(linearleft topleft bottomcolor-stop(0%,rgba(255,255,255,0.2)), color-stop(100%,rgba(255,255,255,0)));
      
  background-image: -webkit-linear-gradient(toprgba(255,255,255,0.20%,rgba(255,255,255,0100%);
      
  background-image: -o-linear-gradient(toprgba(255,255,255,0.20%,rgba(255,255,255,0100%);
      
  background-image: -ms-linear-gradient(toprgba(255,255,255,0.20%,rgba(255,255,255,0100%);
      
  background-imagelinear-gradient(to bottomrgba(255,255,255,0.20%,rgba(255,255,255,0100%);
      
  color#fff;
      
  text-shadowrgba(0,0,0,0.20px -1px 0px;
      -
  webkit-border-radius3px; -moz-border-radius3px; -khtml-border-radius3pxborder-radius3px;
      -
  webkit-box-shadowinset rgba(255,255,255,0.20px 1px 0px; -moz-box-shadowinset rgba(255,255,255,0.20px 1px 0px; -khtml-box-shadowinset rgba(255,255,255,0.20px 1px 0pxbox-shadowinset rgba(255,255,255,0.20px 1px 0px;
      
  text-indent0;
      
  text-aligncenter;
      
  text-decorationnone;
      
  overflowhidden;
  }

  body .footerLinks a.globalFeed:before,
  body .node .tinyIcon:beforecontent"\f09e"displayblockline-height17pxfont-size12px; }
  body .footerLinks a.globalFeed:beforefont-size10px; }

  .
  Responsive #QuickSearchPlaceholder {
      
  backgroundnone transparent;
      -
  webkit-border-radius0; -moz-border-radius0; -khtml-border-radius0border-radius0;
      
  font-size14px;
      
  text-indent0px;
      
  text-aligncenter;
  }

  .
  Responsive #QuickSearchPlaceholder:before{ display: block; height: 16px; line-height: 16px; content: "\f002"; color: #fff; }  /* Xenfocus fixes */


  .skin_brandingfloatleftpadding-left15px; }
  .
  skin_branding afloatnonedisplayinline-blockpadding-left0padding-right0; }
  .
  insideSidebarpadding10px; }
  .
  node .nodeLastPost .noMessagesline-height36px !important; }
  .
  messageUserBlock .userBannermargin-top6pxpadding-top4pxpadding-bottom4px; }
  .
  quotepadding-left3px; }
  /* Fix wider search input */
  .formPopupwidth256px; }
  .
  xenForm .submitUnitpadding-top5px; }
  .
  navigationSideBar li a.secondaryContent{
      
  border0;
      
  border-bottom1px solid rgb(373737);
  }
  /* Clear index avatar in sidebar */
  .section.visitorPanel .secondaryContent:aftercontent"."displayblockheight0clearbothvisibilityhiddenoverflowhidden; }
  .
  footerLinks a.globalFeedwidth16pxheight16pxmargin9px 5px 0 5px; }
  .
  thread_create .surplusLabel .textCtrlpadding-left5pxpadding-right0px; }
  .
  thread_create #ctrl_title_thread_create{ -webkit-box-shadow: none; -moz-box-shadow: none; -khtml-box-shadow: none; box-shadow: none; padding: 3px; }
  .titleBar .prefixpositionrelativetop: -2px; }
  .
  PageNav .pageNavHeadermargin-right7px; }
  .
  PageNav a.textpadding0 7px; }
  .
  messageUserBlock .userTitlepadding-top4px; }
  .
  userBanner{ -webkit-box-shadowrgba(0,0,0,0.10px 1px 4px; -moz-box-shadowrgba(0,0,0,0.10px 1px 4px; -khtml-box-shadowrgba(0,0,0,0.10px 1px 4pxbox-shadowrgba(0,0,0,0.10px 1px 4px; }
  #QuickSearch .moreOptions{ margin: 0 29px 0 115px; }
  #QuickSearch .formPopup{ background: none transparent; }
  #QuickSearch .Popup .arrowWidget{ margin-left: 2px; margin-top: 0; }
  body #moderatorBar{ border: 0; }
  /* Align userlinks correctly and remove border from secondaryContent */
  .styleChooser .secondaryContent,
  .
  navPopup .secondaryContent,
  .
  secondaryContent.blockLinksList,
  #AccountMenu .menuColumns, #jumpMenu .secondaryContent{ border: 0; }
  .PageNav .scrollableheight30px; }
  .
  formOverlay.AvatarEditor .avatarOptionbackgroundnone transparentborder0; }
  .
  message.deleted .messageMeta .controlmargin-bottom0px; }
  body .afterDiscussionListHandlemargin-top25px; }
  body .textWithCount.subHeading .textcolorinherit; }
  body .textWithCount.subHeading .counttext-shadownone; }
  body .messageSimple .messageMetaline-height16px; }
  .
  discussionListItemEdit .textCtrltext-shadownone; }
  input[type="submit"], input[type="reset"], labelcursorpointer; }
  .
  xenForm.formOverlay .ctrlUnit div.textCtrlpadding-right0; }
  #ctrl_title_thread_edit{ -webkit-box-shadow: none; -moz-box-shadow: none; -khtml-box-shadow: none; box-shadow: none; }
  .help_cookies .baseHtml, .help_terms .baseHtmlpadding10px; }
  #ProfilePostList .messageMeta .control:before{ display: none !important; }
  body .xenOverlay.timedMessagebackgroundurl(rgba.php?r=255&g=255&b=255&a=224); backgroundrgba(255,255,255,0.88); _filterprogid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#E0FFFFFF,endColorstr=#E0FFFFFF);; }

  /* Responsive tweaks */


  @media (max-width:768px){
      .
  Responsive .pageWidth{
          
  widthauto;
      }
     
      .
  Responsive body .messagemargin-bottom10px !important; }
     
      .
  Responsive #blurredBackground {display: none; }
      
  .Responsive #clearBackground{ position: absolute; }
  }

  @
  media (max-width:1010px){
      .
  Responsive .pageWidthmin-width0; }   
  }

  @
  media (max-width:610px){
      .
  Responsive #QuickSearch{ top: -25px; right: 15px; }
      
  .Responsive .message .messageMeta .controlopacity1; }
      .
  Responsive .messageList .messagepadding10px 0; }
      .
  Responsive .idxStatsdisplaynone; }
      .
  Responsive #forums .nodeText{ padding-right: 0; }
  }

  @
  media (max-width:480px){
      .
  Responsive #logo a.textLogo{ font-size: 45px; }
      
  .Responsive .navTabs{ -webkit-border-radius0; -moz-border-radius0; -khtml-border-radius0border-radius0; }
      .
  Responsive .messageUserBlockbackgroundrgb(313131); -webkit-border-radius4px 4px 0px 0px; -moz-border-radius4px 4px 0px 0px; -khtml-border-radius4px 4px 0px 0pxborder-radius4px 4px 0px 0pxborder-width0px 0px 1px 0px; }
      .
  Responsive .messageList .messagepadding-top0margin-bottom10px; }
      .
  Responsive .messageUserBlock a.usernameline-height14px; }
      .
  Responsive .messageUserBlock .userBannermargin-top2pxpadding-top2pxpadding-bottom2px; }
      .
  Responsive .messageUserBlock h3.userTextpadding5px 0 0px 8px; }
      .
  Responsive .message .privateControls .item.muted{
          
  floatnone;
          
  displayblock;
          
  padding-bottom10px;
      }
      .
  Responsive .message .privateControls, .Responsive .message .publicControlsfloatnone; }
      .
  Responsive .message .publicControls .itemmargin-left5px; }
      .
  Responsive .message .messageMeta .controlmargin-top0margin-bottom2px; }
      .
  Responsive .messageMeta .control:beforedisplaynone; }
      .
  Responsive .skin_brandingpadding-left8px; }
      .
  Responsive .skin_branding spandisplaynone; }
     
      .
  Responsive .navTab.account a strong:before, .Responsive .navTab.inbox a:before, .Responsive .navTab.alerts a:beforedisplaynone; }

  }

  /* @media only screen and (max-device-width: 480px), only screen and (min-device-width: 560px) and (max-device-width: 1136px) and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2) {
      .Responsive .navTab.account a strong:before,
      .Responsive .navTab.inbox a:before,
      .Responsive .navTab.alerts a:before{
          background-image: url(styles/aperture/xenfocus/userLinkIcons-2x.png);
          background-size: 54px 54px;
      }
  } */

  html {
    
  z-index: -1;
    
  background#111111 url("link hình ở đây") no-repeat center center fixed;
    
  -webkit-background-sizecover;
    -
  moz-background-sizecover;
    -
  o-background-sizecover;
    
  background-sizecover;
  }
  Bạn nhớ thay đổi link hình ở đây thành link ảnh nền của bạn nhé.!!
   
 6. vac

  vac Thượng Đế

  Tham gia:
  03/06/2016
  Bài viết:
  45
  Đã được thích:
  8
  Điểm thành tích:
  8
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Con cac
  Cho em hỏi ngu URL hình lấy bằng cách nào ạ :(
   
 7. vanphu113

  vanphu113 Khách VNXF

  CON LẠY CỤ Ạ
  Xin lỗi bạn tìm người khác hướng dẫn nhé, tôi không đủ kiên nhẫn đâu bạn, mức độ lười biến của con người và sự kiên nhẫn đều có giới hạn cả! lớp 1 bạn chưa biết mà đã đăng kí thi đại học rồi ?
   
  Lê Văn Anh Tín thích bài này.
 8. vac

  vac Thượng Đế

  Tham gia:
  03/06/2016
  Bài viết:
  45
  Đã được thích:
  8
  Điểm thành tích:
  8
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Con cac
  :v
   
 9. Lê Văn Anh Tín

  Lê Văn Anh Tín Thượng Đế

  Tham gia:
  20/05/2015
  Bài viết:
  86
  Đã được thích:
  61
  Điểm thành tích:
  18
  Giới tính:
  Nam
  Chú chơi SAMP định mở Server : ))
   
 10. Lê Văn Anh Tín

  Lê Văn Anh Tín Thượng Đế

  Tham gia:
  20/05/2015
  Bài viết:
  86
  Đã được thích:
  61
  Điểm thành tích:
  18
  Giới tính:
  Nam
  Chú khổ vãi ra =))
   
 11. Tomm

  Tomm Thượng Đế

  Tham gia:
  27/01/2016
  Bài viết:
  84
  Đã được thích:
  27
  Điểm thành tích:
  18
  Giới tính:
  Nam
  upload_2016-8-19_14-40-28.png
  Chỉ dùm mình cái style này, hồi đó nhớ upload được. Lâu rồi không làm nên quên nốt :D
   
 12. Tomm

  Tomm Thượng Đế

  Tham gia:
  27/01/2016
  Bài viết:
  84
  Đã được thích:
  27
  Điểm thành tích:
  18
  Giới tính:
  Nam
  Mình đã tải Xenforo 1.5.8 và Update rồi style nó vẫn vậy.
  upload_2016-8-19_14-58-46.png
   
 13. Chấm

  Chấm Thượng Đế

  Tham gia:
  03/03/2015
  Bài viết:
  180
  Đã được thích:
  133
  Điểm thành tích:
  43
  Giới tính:
  Nam
  Web:
  Chán mấy ông này
  Vào hỏi tràn lan đại hải
  Ngta cũng ngồi còng lưng ra hướng dẫn
  Xong được vài hôm lại xóa forum
  Làm forum khác
  => Lại hỏi :(
   
  vanphu113 thích bài này.
 14. Tomm

  Tomm Thượng Đế

  Tham gia:
  27/01/2016
  Bài viết:
  84
  Đã được thích:
  27
  Điểm thành tích:
  18
  Giới tính:
  Nam
  Team Viewer mình đi tại mấy năm trước mình có tạo cái forum, mà lỡ bị Hostinger nó xóa nên quên nốt cách làm Style này :(
   

Chia sẻ trang này