Addon Share code RecentNews đẹp cho Xenporta

Discussion in 'Add-ons Xenforo' started by tranvcuong94, Jun 20, 2016.

 1. tranvcuong94

  tranvcuong94 Thượng Đế

  Joined:
  Nov 6, 2015
  Messages:
  102
  Likes Received:
  75
  Trophy Points:
  28
  Gender:
  Male
  Share code RecentNews 3 cột cho Xenporta

  Xem DEMO

  Ảnh DEMO

  huong-dan-tao-recentnew-dep.JPG


  Hướng dẫn: Trước hết bạn phải cài Xenporta bạn nào chưa có xem tại đây

  Bước 1:
  Bạn download file đính kèm.
  Bước 2: Upload file RecentNews.php vào thư mục website /library/EWRporta/Block
  Bước 3:
  Import file RecentNews.xml tại admin.php -> Home -> XenPorta -> Block -> Install block
  Bước 4:
  Kéo RecentNews vào Layout: PORTAL

  keo-recentnews.JPG

  Hướng dẫn sửa code:

  Appearance -> Styles -> Giao diện sử dụng-> Templates -> EWRblock_RecentNews
  Nhớ thay đổi link ảnh http://cnttqn.com/ thành link domain website của bạn


  PHP:
  <xen:require css="message_user_info.css" />
  <
  xen:require css="bb_code.css" />
  <
  xen:require css="EWRblock_RecentNews.css" />
  <
  div id="Block1">
  <
  div class="block-title"><a href="http://cnttqn.com/forums/thu-thuat-tin-hoc/" title="Tin tức"><span>Tin tức Sự kiện span>a>div>
  <
  ul class="block1">
  <
  xen:foreach loop="$RecentNewsvalue="$newsi="$i">
  <
  xen:if is="{$i}<7">

          <
  li>
          <
  div class="block-content" id="{$news.thread_id}">
              <
  div class="img-thumb">
        
              <
  xen:if is="{$news.promote_icon} != 'disabled'">
                  <
  xen:if hascontent="true">

                              <
  xen:contentcheck>
                              <
  xen:if is="{$news.attach}">
                                  <
  a href="{xen:link threads, $news}" class="pin_pic_img_a"><img src="http://res.cloudinary.com/tint/image/fetch/w_250,h_150,c_thumb/http://cnttqn.com/{$news.attach.thumbnailUrl}"  />a>
                              <
  xen:elseif is="{$news.medio}/>
                                  <
  div style="background: url('{xen:helper medio, $news.medio}') no-repeat;">
                                      <
  a href="{xen:link 'full:media/media/popout', $news.medio}" class="OverlayTrigger"><img src="styles/8wayrun/EWRmedio_play.png" width="160" height="90" />a>
                                  
  div>
                              <
  xen:elseif is="{$news.image}/>
                                  <
  a href="{xen:link threads, $news}" class="pin_pic_img_a"><img src="{$news.image}alt="{$news.image}/>a>
                              <
  xen:else />
                                  <
  a href="{xen:link threads, $news}" class="pin_pic_img_a"><img src="http://cnttqn.com/images/not-img.jpg" />a>
                              
  xen:if>
                              
  xen:contentcheck>
                  
  xen:if>
              
  xen:if>
        
              
  div>
              <
  div class="thread-info">
              <
  a href="{xen:link threads, $news}" title="{$news.title}class="title">{$news.title}a>

              <
  class="desc">{xen:helper snippet$news.message100}p>
              
  div>
          
  div>
          
  li>
  xen:if>
  xen:foreach>
  ul>
  div>
  EWRblock_RecentNews.css

  PHP:
  @media (min-width:128px)

  {
  #Block1 .block1 li {width:100%;overflow:hidden;float:left;background-color: #FDFDFD;}
  #Block1 .block1 .block-content {margin:7px;min-height:250px}
  #Block1 .block1 .img-thumb {height:auto;overflow:hidden}
  #Block1 .block1 .img-thumb img {width:100%;height:100%}
  #Block1 .block1 .thread-info {padding:6px}
  #Block1 .block1 .title {font-size:14px;line-height:18px; color: #0C4C80;font-weight:bold}
  #Block1 .block-content {-webkit-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.3); -moz-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.3); -khtml-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.3); box-shadow: 0px 1px 3px #676C6E;background-color: #FFF;-webkit-border-radius:3px; -moz-border-radius:3px; -khtml-border-radius:3px; border-radius:3px}
  #Block1 .block-content .desc {padding-top:10px; color: #2E2E30;}
  .block-title {
      
  backgroundurl(http://cnttqn.com/styles/default/bet365 có những phương thức nạp tiền nào_link vào bet365_điểm số trực tiếp bet365/icon_red_top.png) no-repeat left top;
      
  background-size236px 40px;
      
  margin-left6px;
      
  border-bottom2px #0C4C80 solid;
          
  background-color#FDFDFD;
  }
  .
  block-title span {
  font-familyUTM_Headerarial;
  text-transformuppercase;
  color#FFF;
  displayinline-block;
  line-height30px;
  padding0 40px 0 30px;
  backgroundurl(http://cnttqn.com/styles/default/bet365 có những phương thức nạp tiền nào_link vào bet365_điểm số trực tiếp bet365/title-box-top.png) no-repeat right top;
  background-size300px 300px;
  font-weightnormal;
  margin-top10px;
  font-size14px;
      
  font-weightbold;
  }
  #Block1 .block-title span {
  background-position100% -40px;
  }
  }
  @
  media (min-width:540px)
  {
  #Block1 .block1 li {
  width265px !important;
  height263px !important;
  overflow:hidden;float:left;background-color#FDFDFD;}[/COLOR]
  #Block1 .block1 .block-content {margin:7px;min-height:250px}
  #Block1 .block1 .img-thumb {height:auto;overflow:hidden}
  #Block1 .block1 .img-thumb img {width:100%;height:100%}
  #Block1 .block1 .thread-info {padding:6px}
  #Block1 .block1 .title {font-size:14px;line-height:18px; color: #0C4C80;font-weight:bold}
  #Block1 .block-content {-webkit-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.3); -moz-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.3); -khtml-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.3); box-shadow: 0px 1px 3px #676C6E;background-color: #FFF;-webkit-border-radius:3px; -moz-border-radius:3px; -khtml-border-radius:3px; border-radius:3px}
  #Block1 .block-content .desc {padding-top:10px; color: #2E2E30;}
  .block-title {
      
  backgroundurl(http://cnttqn.com/styles/default/bet365 có những phương thức nạp tiền nào_link vào bet365_điểm số trực tiếp bet365/icon_red_top.png) no-repeat left top;
      
  background-size236px 40px;
      
  margin-left6px;
      
  border-bottom2px #0C4C80 solid;
          
  background-color#FDFDFD;
  }
  .
  block-title span {
  font-familyUTM_Headerarial;
  text-transformuppercase;
  color#FFF;
  displayinline-block;
  line-height30px;
  padding0 40px 0 30px;
  backgroundurl(http://cnttqn.com/styles/default/bet365 có những phương thức nạp tiền nào_link vào bet365_điểm số trực tiếp bet365/title-box-top.png) no-repeat right top;
  background-size300px 300px;
  font-weightnormal;
  margin-top10px;
  font-size14px;
      
  font-weightbold;
  }
  #Block1 .block-title span {
  background-position100% -40px;
  }
  }
  @
  media (min-width:740px)
  {
  #Block1 .block1 li {
  width265px !important;
  height263px !important;
  overflow:hidden;float:left;background-color#FDFDFD;
  }
  #Block1 .block1 .block-content {margin:7px;min-height:250px;}
  #Block1 .block1 .img-thumb {height:120px;overflow:hidden}
  #Block1 .block1 .img-thumb img {width:100%;height:100%}
  #Block1 .block1 .thread-info {padding:6px}
  #Block1 .block1 .title {font-size:14px;line-height:18px; color: #0C4C80;font-weight:bold}
  #Block1 .block-content {-webkit-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.3); -moz-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.3); -khtml-box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.3); box-shadow: 0px 1px 3px #676C6E;background-color: #FFF;-webkit-border-radius:3px; -moz-border-radius:3px; -khtml-border-radius:3px; border-radius:3px}
  #Block1 .block-content .desc {
  padding-top:10pxcolor#2E2E30;
      
  font-familytahoma;
      
  font-size14px;
      
  line-height21px;
      
  text-alignjustify;
  }
  .
  block-title {
      
  backgroundurl(cnttqn.com/styles/default/bet365 có những phương thức nạp tiền nào_link vào bet365_điểm số trực tiếp bet365/icon_red_top.pngno-repeat left top;
      
  background-size264px 40px;
      
  margin-left: -26px;
      
  border-bottom2px #0C4C80 solid;
   
  }
  .
  block-title span {
  font-familyUTM_Headerarial;
  text-transformuppercase;
  color#FFF;
  displayinline-block;
  line-height30px;
  padding0 40px 0 30px;
  backgroundurl(http://cnttqn.com/styles/default/bet365 có những phương thức nạp tiền nào_link vào bet365_điểm số trực tiếp bet365/title-box-top.png) no-repeat right top;
  background-size300px 300px;
  font-weightnormal;
  margin-top10px;
  font-size14px;
      
  font-weightbold;
  }
  #Block1 .block-title span {
  background-position100% -40px;
  }
  .
  fb2
  {
  padding-top:5px;
  }
  }

  CSS có sử dụng Responsive cho mobile.

  Chúc các bạn thành công.


  Cập nhật RecentNews đẹp cho Xenporta v2
   

  Attached Files:

  Last edited: Mar 29, 2017
  ngoinhama, MacKen, Blue and 1 other person like this.
 2. PVS

  PVS Cộng Sự Đặc Biệt Staff Member

  Joined:
  Feb 28, 2015
  Messages:
  11,811
  Likes Received:
  7,063
  Trophy Points:
  113
  Gender:
  Male
  Location:
  Huế
  Home Page:
  tks bạn đã chia sẻ :D, đơn giản nhưng khá đẹp, à mà mình vào trang demo thì khung cuối cùng lỗi hiển thị như sau:

  Untitled.png
   
 3. lamtraumvn

  lamtraumvn Thượng Đế

  Joined:
  Apr 12, 2016
  Messages:
  22
  Likes Received:
  13
  Trophy Points:
  3
  Gender:
  Male
  Location:
  thanh xuan - ha noi
  anh ơi, em làm đúng hướng dẫn rồi mà không thấy nó hiện recentnew để kéo vào là sao nhỉ, với cả đúng là trong demo bị lỗi cái recentnew cuối, 2 bài viết bị trôi xuống dưới
   
 4. tranvcuong94

  tranvcuong94 Thượng Đế

  Joined:
  Nov 6, 2015
  Messages:
  102
  Likes Received:
  75
  Trophy Points:
  28
  Gender:
  Male
  Ok bạn. Mình đã sửa.
   
  PVS likes this.
 5. tranvcuong94

  tranvcuong94 Thượng Đế

  Joined:
  Nov 6, 2015
  Messages:
  102
  Likes Received:
  75
  Trophy Points:
  28
  Gender:
  Male
  Bạn đã import chưa. bạn vào Home -> XenPorta -> Layouts xem đã có portal chưa.
   
 6. PVS

  PVS Cộng Sự Đặc Biệt Staff Member

  Joined:
  Feb 28, 2015
  Messages:
  11,811
  Likes Received:
  7,063
  Trophy Points:
  113
  Gender:
  Male
  Location:
  Huế
  Home Page:
  perfect (y)
   
 7. Blue

  Blue Admin - Founder Staff Member

  Joined:
  Feb 25, 2015
  Messages:
  796
  Likes Received:
  1,246
  Trophy Points:
  93
  Gender:
  Male
  Cám ơn bạn vì đóng góp vô cùng hữu ích này. Tiếp tục phát huy nhé :)
   
  HoangThuong and tranvcuong94 like this.
 8. chimcanh

  chimcanh Thượng Đế

  Joined:
  May 12, 2015
  Messages:
  235
  Likes Received:
  175
  Trophy Points:
  43
  Gender:
  Male
  Dùng thừ trên điện thoại chưa ban ?
   
 9. tranvcuong94

  tranvcuong94 Thượng Đế

  Joined:
  Nov 6, 2015
  Messages:
  102
  Likes Received:
  75
  Trophy Points:
  28
  Gender:
  Male
  CSS có sử dụng Responsive cho mobile bạn nhé. Đã test
   
 10. seoer6

  seoer6 Thượng Đế

  Joined:
  Sep 10, 2017
  Messages:
  2
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  1
  Gender:
  Male
  Location:
  hà nội
  Các bác cho em hỏi làm sao tạo được 3 cái blocks : RecentNews -RecentNews1 -RecentNews2 như trên ảnh chủ top vậy ? thanks
   
 11. onlyonelove

  onlyonelove Thượng Đế

  Joined:
  Nov 3, 2015
  Messages:
  370
  Likes Received:
  200
  Trophy Points:
  43
  Gender:
  Male
  Occupation:
  Code tập sự
  Location:
  Đồng Nai
  Home Page:
  k biết trên xenporta2 thì làm thế nào nhỉ
   
 12. MANHLETN

  MANHLETN Thượng Đế

  Joined:
  Feb 27, 2018
  Messages:
  1
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  1
  Location:
  TN
  Chủ thớt cho mình hỏi làm thành 4 cột thì chỉnh như thế nào?
   

Share This Page